แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 แผนกเยาวชน สังฆมณฑลเชียงใหม่

 แผนกเยาวชน สังฆมณฑลนครสวรรค์

 แผนกเยาวชน สังฆมณฑลจันทบุรี

 แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

 แผนกเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

 แผนกเยาวชน สังฆมณฑลอุดรธานี

 แผนกเยาวชน สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 แผนกเยาวชน สังฆมณฑลราชบุรี

 แผนกเยาวชน สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาคาทอลิกฯ

 องค์กรพลศีล

 องค์กรพลมารีเยาวชน

 องค์กร S.Y.M

 องค์กร Y.C.S

 ชมรมนักบวชหญิง

 องค์กรโฟโคราเล

 องค์กรกองหน้าร่าเริง

 Jusus Youth Movement

 

สวัสดีครับ เพื่อน ๆ เยาวชนที่รัก..
C-box เป็นอีกช่องทางในการพูดคุยกัน
หรือแจ้งข่าวสารแบบเร่้งด่วน
เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ
เขียนชื่อ-ข้อความ + กด ENTER ได้เลย
และสามารถเลื่อน ลงมาดู
ข้อความสนทนาเก่า ๆ ได้ครับ
ขอให้มีความสุขกับการพบปะกัน
ในพื้นที่เล็ก ๆ นะครับ
(ปล.ขอความกรุณาใช้ข้อความสุภาพนะครับ)

 

 

 

 

 

น้อง ๆ เยาวชน
ที่อยากพูดคุยกับลุงริศ เชิญทางนี้ค่ะ

 

 เพื่อนความคิด ชีวิตคริสตชน

 คำสอนดีดี.คอม

 เกล็ดเล็ก...เกล็ดน้อย

 ห้องเอกสาร

 บำรุงศรัทธา

 บทสวดของฉัน

 บทเพลงคริสตชน

 บ้านใส่ใจ

 ทีวีบูรพา

 ยุวธรรมทูต

 ลิงค์คาทอลิก

 World Youth Day 2019

 Asian youth day 7th

 POPE Report

 Synod 2018

 

 

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลก ปี 2022    “พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทาง” (ลก 1:39)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลก ปี 2021   “จงลุกขึ้นเถิด เราแสดงตนแก่เจ้า เพื่อแต่งตั้งให้เจ้าเป็นผู้รับใช้ของเรา” (กจ 26:16)
                                                              

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลก ปี 2020   “หนุ่มเอ๋ย เราบอกเจ้าว่า จงลุกขึ้นเถิด” (ลก.7:14)   

 สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2019   “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่าน” (ลก.1:38)

 สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2018   “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน” (ลก. 1: 30)

 สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2017   “พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่ สำหรับข้าพเจ้า” (ลก.1:49)

 สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2016   “ผู้มีใจเมตตาย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา” (มธ 5:7)

 สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2015   “ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า” (มธ 5.8)

 สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2014   “ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข” (เทียบ มธ.28:19)

 สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2013   “จงไปสั่งสอนนานาชาิติให้มาเป็นศิษย์ของเรา” (เทียบ มธ.28:19)

 สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2012   “จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเถิด” (ฟป 4.4)

 สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2011   “จงหยั่งรากลึกลงในพระองค์ และเสริมสร้างขึ้นในพระองค์
                                                             จงมีความเชื่ออย่างมั่นคง” (คส 2.7)

 

  
วันเยาวชนแห่งชาติ ถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่ 20 กันยายน
ของทุกปี ตามมาค้นหาความสำคัญและความหมาย
ของวันเยาวชนแห่งชาติไปด้วยกัน

         ในปัจจุบันสังคมได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเยาวชน
ซึ่งเป็นพลังลูกใหม่ ๆ ที่จะมาสร้างและพัฒนาประเทศชาติ
ในอนาคต ดังนั้นองค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้ ปีพุทธศักราช 2528 เป็นปีเยาวชนสากล
และขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญ "Participation Development and Peace" 
 

  สารวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2021 จาก พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี 
    
สารวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2021 จาก คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

  สารวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2020 จาก พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี 
    
สารวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2020 จาก คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ 

  สารวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2019 จาก บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์
    
สารวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2019 จาก คุณพ่อสานิตย์ พลมาก

  สารวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2018 จาก พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศร
    
สารวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2018 จาก คุณพ่อสานิตย์ พลมาก

  สารวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2017 จาก พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศร
    
สารวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2017 จาก คุณพ่อสานิตย์ พลมาก

  สารวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2016 จาก พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศร
    
สารวันเยาวชนแห่งชาติปี 2016 จาก คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร

 

    “จุลสารเพื่อนเยาว์” มีจุดประสงค์เพื่อที่จะใช้เป็นอีกหนึ่งเวทีความคิดและเป็นสื่อกลางในการติดตามข่าวสาร
    ความเคลื่อนไหวในงานอภิบาลเยาวชน เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปันประสบการณ์
    แบ่งปันชีวิต ความห่วงใย และประสานสัมพันธ์กันในผองเพื่อน ผู่ทำงานกับเยาวชน ไปจนถึงน้อง ๆ เยาวชนทุกคน

ติดตาม “จุลสารเพื่อนเยาว์” ได้ทุกเดือน ที่นี่......

คอลัมภ์ “เพียงเธอห่วงใย ใส่ใจวัยเยาว์”
เป็นคอลัมภ์ที่เขียนลงใน “อุดมศานต์”
นิตยสารคาทอลิกรายเดือน ซึ่งทางแผนกเยาวชนได้รับโอกาส
และพื้นที่ในการแบ่งปัน บอกเล่าเรื่องราว
ข่าวคราว ความคืบหน้าของกิจกรรม โครงการตลอดปี
ที่ทางแผนกได้จัดทำฯ นับว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้

คอลัมภ์ “เยาวชนของเรา”
เป็นอีกหนึ่งคอลัมภ์ที่อยู่ใน “อุดมศานต์”
นิตยสารคาทอลิกรายเดือน ที่น้อง ๆ เยาวชนได้มีโอกาส
เขียนประสบการณ์ และแรงบันดาลใจของเขา
ต่องานเยาวชน ที่พวกเขามีส่วนร่วมในพระศาสนจักรท้องถิ่น
เพื่อเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับ
เพื่อน ๆ เยาวชนคนอื่น ๆ ที่ได้้อ่าน
และเกิดแรงบันดาลใจในการอุทิศตนเพื่องานเยาวชนต่อไป

.

.คอลัมภ์ “เสียงเยาวชน”..
เป็นส่วนหนึ่งที่ทางแผนกเยาวชน ได้บอกเล่าเรื่องราว
ข่าวคราว ความคืบหน้าของกิจกรรม โครงการตลอดปี
ที่ทางแผนกได้จัดทำฯ นับว่าเป็นช่้องทางหนึ่งที่ทำให้
ทางแผนกฯ และ พี่น้องผู้ร่วมงานเยาวชน
รวมทั้งบรรดาจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานเยาวชน
ต่างสังฆมณฑล และองค์กร
มีโอกาสรับรู้ความเป็นไปของการดำเนินงานอย่้างต่อเนื่อง...
ทางแผนกฯ ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์ “อุดมสาร” รายสัปดาห์
ที่ให้พื้นที่เพื่อแบ่งปัน “เสียงเยาวชน” นี้อย่้างต่อเนื่อง


    หมายเหตุ...คอลัมภ์ “เสียงเยาวชน” นี้
    เป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ “อุดมสาร” ที่จัดพิมพ์ไว้แล้ว

                                                              
จดหมายจาก...เทเซ่ ปี 2021
"ความหวังยังไม่สิ้น
ทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล"

จดหมายจาก...เทเซ่ ปี 2019
ข้อเสนอ 2019
ขอให้เราอย่าลืมต้อนรับกัน

จดหมายจาก...เทเซ่ ปี 2018
4 ข้อเสนอสำหรับปี 2018
สุขยินดีที่ไม่เหือดหาย

จดหมายจาก...เทเซ่ ปี 2016 “กล้าเมตตากรุณา”
ความชื่นชมยินดี – ความเรียบง่าย สัตย์ซื่อและจริงใจ –
ความเมตตากรุณา สามคำนี้เป็นคำสำคัญ
ที่ภราดาโรเจอร์ได้มอบไว้ให้เป็นหัวใจในการดำเนินชีวิตของ
ภราดาทุกคนที่เทเซ่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกเขาดำเนินชีวิต
และปฏิบัติพันธกิจของพระเจ้าได้ต่อไปแม้ต้องเผชิญกับ
ช่วงเวลาที่ยากลำบาก พวกเขาได้ซึมซับคำเหล่านี้เพื่อนำมา
ไตร่ตรองและนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องวันแล้ววันเล่า

จดหมายจาก...เทเซ่ ปี 2012
ก้าวสู่โฉมใหม่แห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
สันติภาพในโลกนี้ เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ในหัวใจของเรา

จดหมายจาก...เทเซ่ ปี 2011 “จดหมายจากชิลี”
การเลือกความชื่นชมยินดี ไม่ไ้ด้หมายถึงการวิ่งหนีปัญหาชีวิต
แต่คืิอการเผชิญหน้ากับความจริงและความทุกข์ยากต่าง ๆ...
 

สนใจติดต่อซื้อได้ที่...แผนกเยาวชน คณะกรรมการคณะกรรมการฯ เพื่อคริสตชนฆราวาส
โทร 02-681-3900 ต่อ 1504-5

 

Document’ s Link