Taize 3 “รัก วางใจ” บทเพลงเพื่อการอธิษฐานภาวนา

ยังมีความเชื่อ ความหวังและความรักอยู่
แต่ที่ยิ่งใหญ่หว่าสิ่งใดทั้งหมดคือ ความรัก (เทียบ 1คร:4-8,13)

สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้
ที่ แผนกบริการ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
และที่ ร้านศาสนภัณฑ์ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

Taize 3 “รัก วางใจ” บทเพลงเพื่อการอธิษฐานภาวนานี้ ประกอบด้วย

CD “รัก...วางใจ” (ขับร้องประสานเสียง) ราคา 100 บาท
สัมผัสบทเพลงจาก “เทเซ่” นำมาขับร้องประสานเสียงเป็นภาษาไทย 17 เพลง
พร้อมบทสดุดี บทพระวรสาร และคำอธิษฐานวิงวอน (ภาวนาเพื่อมวลชน)


CD “รัก...วางใจ” (บรรเลง) ราคา 100 บาท
ดื่มด่ำไปกับท่วงทำนองอันแผ่วพลิ้วของเครื่องดนตรี
อาทิเช่น กีตาร์ ฟลุท โอโบ คลาริเน็ต ฯลฯ รวม 15 เพลง
.เหมาะสำหรับใช้ประกอบการขับร้องอธิษฐานภาวนา และฟังเพื่อผ่อนคลาย (คีตบำบัด)


หนังสือ “บทเพลงเทเซ่เพื่อการอธิษฐานภาวนา” ราคา 50 บาท
โดยรวบรวมบทเพลงจากเทเซ่ชุดที่ 1 – 3 รวม 42 เพลง
พร้อมโน้ตประสานเสียง สำหรับนักขับร้อง คอร์ดสำหรับนักดนตรี
และแนะนำวิธีการภาวนาแบบเทเซ่
 

 

หนังสือ “บนทางกางเขน” (มรรคาศักดิ์สิทธิ์สำหรับเยาวชน)
ราคา 50 บาท

         พระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ได้ตรัสแก่เยาวชนในปี ค.ศ.1984 ว่า
 “จงรับกางเขน แบกไปทั่วโลก
เป็นดั่งเครื่องหมายแห่งความรักของพระคริสตเจ้า
ต่อมวลมนุษย์ และประกาศให้ทุกคนรับรู้ว่า
เราจะพบกับความรอดและการไถ่กู้
ก็มีแต่ในการสิ้่นพระชนม์ชีพของพระคริสตเจ้าเท่านั้้น”
           ตั้งแต่นั้นมา การเดินทางของกางเขนกับเยาวชนก็ได้เริ่มต้นขึ้น
หนังสือเล่มมนี้ เป็นการรวบรวมการเดินทางของเยาวชนในโอกาสต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันเยาวชนโลกบางช่วงที่ผ่านมา
เพื่อว่าทุกครั้งที่เรามองดูกางเขนของพระเยซู
จะทำให้เราคำนึงและสัมผัสถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อเรา....
 

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม และคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
ได้จัดแปล
หนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน (Youth Catechism - YOUCAT)
เราได้จัดพิมพ์เป็น 4 เล่ม  ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2012 ถึง 20 ตุลาคม ค.ศ. 2013  ชุดละ 330 บาท
หลังจากใช้มา 3 ปี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ได้รับการตอบรับอย่างดี
เพื่อร่วมปิดปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษแห่งเมตตาธรรม
วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016
สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
เราจึงจัดพิมพ์รวมเล่มขนาด A5 ปกแข็ง เย็บกี่ ริบบิ้นสำหรับคั่นหน้าหนังสือ หนา 347 หน้า
ราคาเล่มละ 250 บาทเท่านั้น
ถ้าซื้อ 10 เล่มขึ้นไปลด 10% 
50 เล่ม    ลด 15%       
100 เล่ม   ลด 20%
ท่านสามารถมอบเป็นของขวัญแก่ครูคำสอน  เยาวชน  และบุคคลที่สนใจ
สนใจติดต่อ โทร 0-2681-3900 ต่อ 1303

    

   หนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน
       
   เล่ม 1 "เราเชื่ออะไร" ราคาเล่มละ 70 บาท
       
   เล่ม 2 “เราเฉลิมฉลองธรรมล้ำลึกของคริสตชนอย่างไร” ราคาเล่มละ 100 บาท
       
   เล่ม 3 “เรามีชีวิตในพระคริสตเจ้าอย่างไร” ราคาเล่มละ 80 บาท
       
   เล่ม 4 “เราควรภาวนาอย่างไร” ราคาเล่มละ 80 บาท
        สนใจติดต่อ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
        โทร 0-2681-3900 ต่อ 1303

 


ถ้าผู้ใดสนใจสั่งซื้อ สามารถติดต่อได้ที่แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
โทร 02-681-3900 ต่อ 1504-5 หรือ E-mail : youth@cbct.net