สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนปี 2018 “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน” (ลก. 1: 30)