เสียงเยาวชน 2021

 

 

 

 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 18

เสียงเยาวชนฉบับที่ 16

เสียงเยาวชนฉบับที่ 14

เสียงเยาวชนฉบับที่ 12

เสียงเยาวชนฉบับที่ 10

เสียงเยาวชนฉบับที่ 8

เสียงเยาวชนฉบับที่ 1+2

 

เสียงเยาวชน 2020

เสียงเยาวชนฉบับที่ 52      Youth Voice - เสียงของเยาวชน 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 50      ย้อนรอยครบรอบ 1 ปีพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย และ การเปิดปีเยาวชน 2021

เสียงเยาวชนฉบับที่ 48      บทภาวนาเพื่อเยาวชน โอกาสปีเยาวชนของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 44      ปีเยาวชน 2021 - ความหมายของตราสัญลักษณ์  

เสียงเยาวชนฉบับที่ 42      ทำไมเราเยาวชนคาทอลิก จึงต้องสวดสายประคำ

เสียงเยาวชนฉบับที่ 40      มะเร็ง smile - ถึงทุกคนที่ยังอยู่     / อ่านต่อหน้า 2

เสียงเยาวชนฉบับที่ 38      เธอวันนี้  

เสียงเยาวชนฉบับที่ 36      สิ่งที่แม่สอน และสิ่งที่แม่ไม่สอน” 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 34      ความสุภาพถ่อนตน  

เสียงเยาวชนฉบับที่ 32      เปิดเทอมใหม่ 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 30      ผู้ใหญ่จะเป็นคนที่เข้าใจเด็กได้ดีที่สุด

เสียงเยาวชนฉบับที่ 28      Happiness ความสุขในแบบคริสตชน / อ่านต่อหน้า 2

เสียงเยาวชนฉบับที่ 26      สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสถึงเยาวชนโลก โอกาสวันเยาวชนโลก ครั้งที่ 35 ประจำปี 2020 (4) 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 24      สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสถึงเยาวชนโลก โอกาสวันเยาวชนโลก ครั้งที่ 35 ประจำปี 2020 (3) 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 22      สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสถึงเยาวชนโลก โอกาสวันเยาวชนโลก ครั้งที่ 35 ประจำปี 2020 (2) 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 20      สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสถึงเยาวชนโลก โอกาสวันเยาวชนโลก ครั้งที่ 35 ประจำปี 2020 (1) 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 18      เย็นวันเดียวกันนั้น (มก 4.35)  

เสียงเยาวชนฉบับที่ 16      7 ข้อคิดที่โควิด-19 ฝากไว้แก่มวลมนุษย์ 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 14      สมุดทดของชีวิต 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 12      แรงบันดาลใจที่ดีของบรรดาเยาวชน หลังจากได้ต้อนรับและ้พบกับพระสันตะปาปาฟรังซิส (7) 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 10      แรงบันดาลใจที่ดีของบรรดาเยาวชน หลังจากได้ต้อนรับและ้พบกับพระสันตะปาปาฟรังซิส (6)  / อ่านต่อหน้า 2

เสียงเยาวชนฉบับที่ 8       แรงบันดาลใจที่ดีของบรรดาเยาวชน หลังจากได้ต้อนรับและ้พบกับพระสันตะปาปาฟรังซิส (5) / อ่านต่อหน้า 2

เสียงเยาวชนฉบับที่ 6       แรงบันดาลใจที่ดีของบรรดาเยาวชน หลังจากได้ต้อนรับและ้พบกับพระสันตะปาปาฟรังซิส (4)

เสียงเยาวชนฉบับที่ 4       แรงบันดาลใจที่ดีของบรรดาเยาวชน หลังจากได้ต้อนรับและ้พบกับพระสันตะปาปาฟรังซิส (3) / อ่านต่อหน้า 2

เสียงเยาวชนฉบับที่ 1+2   แรงบันดาลใจที่ดีของบรรดาเยาวชน หลังจากได้ต้อนรับและ้พบกับพระสันตะปาปาฟรังซิส (2)

 

เสียงเยาวชน 2019

เสียงเยาวชนฉบับที่ 52      แรงบันดาลใจที่ดีของบรรดาเยาวชน หลังจากได้ต้อนรับและ้พบกับพระสันตะปาปาฟรังซิส  / อ่านต่อหน้า 2 / หน้า 3

เสียงเยาวชนฉบับที่ 48      สมณลิขิตเตือนใจ พระคริสต์ทรงคืนพระชนม์  (Christus Vivit) 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 46      คำสอนอัันทรงพลัง ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  

เสียงเยาวชนฉบับที่ 44      ความมีน้ำใจ  

เสียงเยาวชนฉบับที่ 38      บทบาทของเยาวชนที่ดี ต้องเริ่มจากตรงไหน 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 36      Digital Detox  

เสียงเยาวชนฉบับที่ 34      อะไรจะเิกิด ก็ให้มันเกิด 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 32      เรียงความเรื่องแม่    /  อ่านต่อหน้า 2

เสียงเยาวชนฉบับที่ 30      ความซื่อสัตย์  

เสียงเยาวชนฉบับที่ 28      ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 36 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 26      ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ทุกคนล้วนต้องการความเข้าใจ  #วัยแสบสาแหรกขาด2 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 24      ในวันที่ต้องการเป็นตัวเอง ไม่ใช่เรื่องง่าย  #วัยแสบสาแหรกขาด2 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 22      หยดน้ำตาภายใต้รอยยิ้ม #วัยแสบสาแหรกขาด2 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 20      เมื่อมาถึงจุดที่พาลูกเข้าโรงพยาบาลเพราะติดเกม   #วัยแสบสาแหรกขาด2  / อ่านต่อหน้า 2

เสียงเยาวชนฉบับที่ 18      อาทิตย์ปัสกา 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 16      ข้อเสนอจากเทเซ่ ข้อ 3 และ 4   / อ่านต่อหน้า 2

เสียงเยาวชนฉบับที่ 14      ข้อเสนอจากเทเซ่ 2019 ขอให้เราอย่าลืมต้อนรับกัน ข้อ 1 และ 2 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 12      เทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลาแห่งการกลับใจ  

เสียงเยาวชนฉบับที่ 10      วันพุธรับเถ้า เป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลมหาพรต 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 8       ผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมง่วมงานวันเยาวชนโลก 2019 ที่ประเทศปานามา    / อ่านต่อหน้า 2

เสียงเยาวชนฉบับที่ 6       ความรัก  / อ่านต่อหน้า 2

เสียงเยาวชนฉบับที่ 4       แนะนำเยาวชนไทยเข้าร่วมงานวันเยาวชนโลก 2019   / อ่านต่อหน้า 2

เสียงเยาวชนฉบับที่ 1+2   ความสุขที่เกิดจากการให้ และ บทภาวนาสำหรับวันเยาวชนโลก 2019  

 

เสียงเยาวชน 2018

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 52    การให้กับการรับ 

 

เสียงเยาวชนฉบับท 50    แบ่งปันสิ่งที่ได้รับจากงานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35 / อ่านต่อหน้า 2

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 48    งานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 46    คำปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ต่อบรรดาปิตาจารย์ของสมัชชา 2018 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 44    เยาวชน หัวใจของสังคมสร้างสรรค์

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 42    -

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 40    อัศจรรย์ของสายประคำ

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 38    งานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 36    12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 32    ชีวิตกับความคาดหวัง   

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 30    Don’t Quit Halfway Through  

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 28    เรียงความของเด็ก ป.4 “ผมอยู่ที่นี่” 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 26    จงสร้างความสุขในการทำงาน  

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 24    จดหมายจากเทเซ่ 4 ข้อเสนอสำหรับปี 2018 “สุขยินดีที่ไม่เหือดหาย” (ตอนที่ 2)  / อ่านต่อหน้า 2

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 22    จดหมายจากเทเซ่ 4 ข้อเสนอสำหรับปี 2018 “สุขยินดีที่ไม่เหือดหาย” (ตอนแรก) 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 20    ประสบการณ์ของน้องธัญ จากการประชุม Pre Synod ที่กรุงโรม อิตาลี  / อ่านต่อหน้า 2

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 18    สิ่งที่ได้จากการอ่านสาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกครั้งที่ 33  

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 16    พระจิตเจ้า พระบุคคลที่สามในพระตรีเอกภาพ 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 14    เทศกาลปัสกา   

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 12    มหาพรต มาหาพระ  

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 10    โครงการ KOINONIA 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 8     เยาวชนมากิส 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 4     วันเด็กแห่งขาติ 2018

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 1+2 ความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาส  

 

เสียงเยาวชน 2017

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 52    ก้าวคนละ้ก้าว กับตูน บอดี้แสลม 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 48    แบ่งปันประสบการณ์การเข้าร่วมค่ายผู้นำเยาวชนระัดับชาติครั้งที่ 34 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 46    บรรยากาศค่ายผู้นำเยาวชนระัดับชาติครั้งที่ 34 แบ่งปันโดย สิริกัญญา มากุลวนิชนันท์ 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 44    คำสอนพ่อ “พอเพียง” 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 42    กลับใจ และหยุดทำบาป ตอบสนองคำขอของพระแม่มาีรีย์ที่ฟาติมา 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 40    ประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากการเข้าร่วมวันเยาวชนเอเชียครั้งที่ 7 โดยคุณพ่อพรชัย สิงห์สา 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 38    ประชาสัมพันธ์ ค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาิติครั้งที่ 34 และความหมายของตราสัญลักษณ์ค่ายฯ 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 36    บรรยากาศงานวันเยาวชนเอเชียครั้งที่ 7 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 34    บทความวันแม่ เขียนถึงแม่ 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 32    สาส์นสมด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส สำหรับวันเยาวชนโลกครั้งที่ 32-2017 ตอนที่ 3  

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 30    สาส์นสมด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส สำหรับวันเยาวชนโลกครั้งที่ 32-2017 ตอนที่ 2  

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 28    สาส์นสมด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส สำหรับวันเยาวชนโลกครั้งที่ 32-2017 ตอนที่ 1  

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 26    AYD7 PRE Event 8-9 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 24    AYD7 PRE Event 7 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 22    AYD7 PRE Event 5-6 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 20    AYD7 PRE Event 3-4 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 18    AYD7 PRE Event 1-2 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 16    การฉลองปัสกาในชีวิตคริสตชน 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 14    เยาวชน ความเชื่อ และการแสวงหากระแสเรียก  

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 12    สาส์นมหาพรต 2017 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 10    40 ปีเยาวชนคาทอลิกไทย ขุมทรัพย์แห่งพระพรที่ต้องขอบคุณ  

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 8     ประชาสัมพันธ์ งานวันเยาวชนเอเชียครั้งที่ 7 และความหมายของตราสัญลักษณ์งานวันเยาวชนเอเชีย 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 6     หัวข้อการไตร่ตรอง ปี 2017 “พระผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า” (ลก.1.49)

 

เสียงเยาวชนปี 2016

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 52    ความสุขที่ได้ให้ สุขสันต์คริสตมาสและสวัสดีปีใหม่ 2017  

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 50    9 คำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 48    ค่ายผู้นำเยาวชนระัดับชาติ ครั้งที่ 33 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 46    แม่พระนำทางฉันกลับมา  

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 42    ประชาสัมพันธ์ ค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 33

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 40    ประเมินผลการเข้าร่วมงานวันเยาวชนโลกครั้งที่ 31  

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 38    สารวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2016

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 36    การเข้าร่วมงานวันเยาวชนโลกครั้งที่ 31 ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ ตอนที่ 2  

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 34    การเข้าร่วมงานวันเยาวชนโลกครั้งที่ 31 ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ ตอนที่ 1  

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 32    วันเยาวชนโลกครั้งที่ 31 ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ - ของขวัญพิเศษ

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 30    ประวัติความเป็นมาของงานวันเยาวชนโลก 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 28    งานชุมนุมเยาวชนระดับโลก 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 26    น้ำใจเยาวชน 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 24    8 ข้อปฏิบัติ เพื่อฝึกหาความสุข

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 22    ไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่เท่า 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 20    วันสมโภชพระจิตเจ้า 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 16    เสียงสะท้อนจากละคร “วัยแสบสาแหรกขาด”   

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 14    คำว่า “เมตตา” ในความหมายของน้อง ๆ เยาวชน ตอนที่ 2

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 12    คำว่า “เมตตา” ในความหมายของน้อง ๆ เยาวชน ตอนที่ 1  

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 10    มหาพรต ละ ลด เลิก และบทภาวนาของนักบุญโฟสตีนา

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 8     สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในโอกาวันเยาวชนโลกครั้งที่ 31 ตอนที่ 4 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 4     สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในโอกาวันเยาวชนโลกครั้งที่ 31 ตอนที่ 3 

 

เสียงเยาวชนปีั 2015

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 52    สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในโอกาวันเยาวชนโลกครั้งที่ 31 ตอนที่ 2  

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 50    สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในโอกาวันเยาวชนโลกครั้งที่ 31 ตอนที่ 1  

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 48    เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า   

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 46    บรรยากาศการชุมนุมเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 32 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 44    นักศึกษาจากสถาบัน IFFA ดูศึกษางานอภิบาลด้านสังคม ณ อาคารสภาพระสังฆราชฯ 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 42    บทภาวนาของเยาวชนโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 40    ชุมนุมเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 32 ณ เชียงใหม่ : ตราสัญลักษณ์ และความหมาย 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 38    วันเยาวชนแห่งชาติ : หลักธรรม 10 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 36    กอล์ฟการกุศล “Swing for Youth” 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 34    BILA on Youth III

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 32    บอกรักแม่...ด้วยการกระทำ   

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 30    บทภาวนาของเยาวชนโอกาสงานชุมนุมเยาวชน และประชาสัมพันธ์งานกอล์ฟการกุศล Swing for Youth 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 28    งานสัมมนาจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานเยาวชน และประชาสัมพันธ์งานกอล์ฟการกุศล Swing for Youth 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 26    สาส์นวันเยาวชนโลกครั้งที่ 30 ตอนที่ 4 บนเส้นทางสู่คราคูฟ 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 24    สาส์นวันเยาวชนโลกครั้งที่ 30 ตอนที่ 3 ....เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 22    สาส์นวันเยาวชนโลกครั้งที่ 30 ตอนที่ 2 ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 20    สาส์นวันเยาวชนโลกครั้งที่ 30 ตอนที่ 1 ความปรารถนาที่จะมีความสุข

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 18    -

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 16-17   ประสบการณ์การเข้าเงียบแบบเทเซ่ ในระดับอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 14  การกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 12  จิตตารมณ์มหาพรต 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 10  ชีวิตคือการเดินทาง

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 6   Head - Heart “กล้าทำในสิ่งที่กลัว”  

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 4   วันเด็กแห่งชาติ “วันพรุ่งนี้” 

 

เสียงเยาวชนปี 2014

เสียงเยาวชนฉบับที่ 48  ประมวลภาพค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 31 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 44  ความสุขแค่พลิกมุมมอง

เสียงเยาวชนฉบับที่ 42  ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 31

เสียงเยาวชนฉบับที่ 40  ขอทานกับซาลาเปา 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 38  ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชียครั้งที่ 6 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 36  เรื่องดีดีมาแบ่งปัน  อ่านต่อหน้า 11

เสียงเยาวชนฉบับที่ 33-34 UBUNTU  

เสียงเยาวชนฉบับที่ 30  คำคมในโลกโซเชียลมีเดีย

เสียงเยาวชนฉบับที่ 28  Johnny the Baggar

เสียงเยาวชนฉบับที่ 26  สาส์นวันเยาวชนโลกครั้งที่ 29 ตอนที่ 4 เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา  

เสียงเยาวชนฉบับที่ 24  สาส์นวันเยาวชนโลกครั้งที่ 29 ตอนที่ 3 ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 22  สาส์นวันเยาวชนโลกครั้งที่ 29 ตอนที่ 2 กล้าที่จะเป็นคนที่มีความสุข 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 20  สาส์นวันเยาวชนโลกครั้งที่ 29 ตอนที่ 1 พลังแห่งการปฏิวัติ ของ “มหาบุญลาภ”

เสียงเยาวชนฉบับที่ 18  ความคาดหวังของเยาวชนที่เข้าร่วมในงานวันเยาวชนเอเชียครั้งที่ 6  (ต่อ)

เสียงเยาวชนฉบับที่ 16-17   ความคาดหวังของเยาวชนที่เข้าร่วมในงานวันเยาวชนเอเชียครั้งที่ 6 (ต่อ) 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 14  ความคาดหวังของเยาวชนที่เข้าร่วมในงานวันเยาวชนเอเชียครั้งที่ 6 (ต่อ)

เสียงเยาวชนฉบับที่ 12  ความคาดหวังของเยาวชนที่เข้าร่วมในงานวันเยาวชนเอเชียครั้งที่ 6

เสียงเยาวชนฉบับที่ 10  งานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 และความหมายของสัญลักษณ์วันเยาวชนเอเชีย

เสียงเยาวชนฉบับที่ 1-2 ของขวัญคริสต์มาส

 

เสียงเยาวชนปี 2013

เสียงเยาวชนฉบับที่ 1-2 “เปิดฉบับปี 2013 เทศกาลพระคริสตสมภพ และฉลอง 36 ปี งานเยาวชนคาทอลิกไทย”

เสียงเยาวชนฉบับที่ 4 “ประวัิติสภาเยาวชนโดยสังเขป”

เสียงเยาวชนฉบับที่ 6 “ความหมายตราสัญลักษณ์ของแผนกเยาวชน คณะกรรมการฯ เืพื่อคริสตชนฆราวาส” 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 8 “จุดประสงค์ ของแผนกเยาวชน คณะกรรมการฯ เพื่อคริสตชนฆราวาส” 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 10  “แนวทางการอภิบาลเด็กและเยาวชน คริสตศักราช 2011-2015”  

เสียงเยาวชนฉบับที่ 12  “สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 :  บทนำ”  

เสียงเยาวชนฉบับที่ 16  “สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 : ตอนที่ 1 การเรียกร้องอย่างเร่งด่วน”                                                                                                                                                     

เสียงเยาวชนฉบับที่ 18  “สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 :  ตอนที่ 2 จงออกไป”  

เสียงเยาวชนฉบับที่ 20  “สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 :  ตอนที่ 3  จงไปประกาศข่าวดีให้มนุษย์
                                 ทั้งมวล”  

เสียงเยาวชนฉบับที่ 22  “สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 :  ตอนที่ 4 ยึดมั่นในความเชื่อ” 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 24    “สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 : ตอนที่ 5 ทำให้พวกเขาเป็นศิษย์” 
                                                                                                                                                    

เสียงเยาวชนฉบับที่ 26  “สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 :  ตอนที่ 6 ด้วยกันกับพระศาสนจักร
                                 ทั้งมวล”  

เสียงเยาวชนฉบับที่ 28  “สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 :  ตอนที่ 7  พระเจ้าข้า ข้าพเจ้า
                                 อยูุ่่ที่นี่แล้ว” 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 30    กลุ่มเยาวชนไทยออกเดินทางไปร่วมงานวันเยาวชนโลกครั้งที่ 28 ประเทศบราซิล
                                 งานชุมนุม “ความเชื่อกับเยาวชนคนรุ่นใหม่” 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 32  งานวันเยาวชนโลกครั้งที่ 28 เมืองรีโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล  

เสียงเยาวชนฉบับที่ 34  บันทึกความทรงจำภาพรวมของงานปีแห่งความเชื่อ

เสียงเยาวชนฉบับที่ 36  คำตอบจากกิจกรรม “ฉันคือดาว” จากงานปีแห่งความเชื่อ

เสียงเยาวชนฉบับที่ 40  ประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมงานวันเยาวชนโลกครั้งที่ 28 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 42  ประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมงานวันเยาวชนโลกครั้งที่ 28  (ต่อ)

เสียงเยาวชนฉบับที่ 46  ค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติครั้งที่ 30  

เสียงเยาวชนฉบับที่ 48  เสียงสะท้อนจากการเข้าร่วมค่ายผุ้นำเยาวชนครั้งที่ 30

เสียงเยาวชนฉบับที่ 50 รวมเสียงของเยาวชนในกินกรรม วันวาน วันนี้ พรุ่งนี้ งานเยาวชนคาทอลิกไทย 

 

เสียงเยาวชนปี 2012

เสียงเยาวชนฉบับที่ 1-2 “ของขวัญล้ำค่า”

เสียงเยาวชนฉบับที่ 4   “ประสบการณ์การร่วมงานวันเยาวชนโลกครั้งที่ 26  ของคุณอารีรัตน์ พร้อมไพรสุข” 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 6   “ประสบการณ์การร่วมงานวันเยาวชนโลกครั้งที่ 26  ของคุณสิริมาศ สกุลกันย์” 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 9   “ประสบการณ์การร่วมงานวันเยาวชนโลกครั้งที่ 26  ของซ.ศิริพร พจนาธำรงพงศ์-1”

เสียงเยาวชนฉบับที่ 10-11   “ประสบการณ์การร่วมงานวันเยาวชนโลกครั้งที่ 26 ของซ.ศิริพร พจนาธำรงพงศ์-2”

เสียงเยาวชนฉบับที่ 12  “ประสบการณ์การร่วมงานวันเยาวชนโลกครั้งที่ 26 ของคุณปิยะนุช ทองทั่ว”

เสียงเยาวชนฉบับที่ 14  “ประสบการณ์การร่วมงานวันเยาวชนโลกครั้งที่ 26 ของคุณอิสสระพงศ์ ค้วนเครือ” 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 16  “ประสบการณ์การร่วมงานวันเยาวชนโลกครั้งที่ 26 ของซิสเตอร์วิลาวรรณ์ จินดาธรรมรัตน์”

เสียงเยาวชนฉบับที่ 18  “ประสบการณ์การร่วมงานวันเยาวชนโลกครั้งที่ 26 ของคุณพ่อธงชัย วิวัฒน์เชาว์พันธ์” 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 20  “จดหมายจากเทเซ่ ก้าวไปสู่โฉมใหม่ของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตอนที่ 1”

เสียงเยาวชนฉบับที่ 22  “จดหมายจากเทเซ่ ก้าวไปสู่โฉมใหม่ของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตอนที่ 2”

เสียงเยาวชนฉบับที่ 24  “จดหมายจากเทเซ่ ก้าวไปสู่โฉมใหม่ของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตอนที่ 3”

เสียงเยาวชนฉบับที่ 26  “จดหมายจากเทเซ่ ก้าวไปสู่โฉมใหม่ของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตอนที่ 4”

เสียงเยาวชนฉบับที่ 28  “ประชาสัมพันธ์ งานเยาวชนโลกครั้งที่ 28 ที่ รีโอเดอจาเนโร บราซิล” 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 30 “คำภาวนาของฉัน เพือหนึ่งชีวิต”

เสียงเยาวชนฉบับที่ 32 “การรณรงณ์เพื่อการส่งเสริมชีวิต (A Pro-Life Campaign) ตอนที่ 1

เสียงเยาวชนฉบับที่ 34 “การรณรงณ์เพื่อการส่งเสริมชีวิต (A Pro-Life Campaign) ตอนที่ 2

เสียงเยาวชนฉบับที่ 36 “ส่งเยาวชน นายยุทธชัย  เงินหล้า เข้าร่วมสัมผัสชีวิตเทเซ่ ระยะ 3 เดือน”

เสียงเยาวชนฉบับที่ 38 “สาส์นวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2012”

เสียงเยาวชนฉบับที่ 40 “บทรำพึงจากสาส์นพระสันตะปาปาเบเนดิก์ที่ 16 ในโอกาสวันเยาวชนโลกครั้งที่ 27 ปี 2012”

เสียงเยาวชนฉบับที่ 42 “บทรำพึงจากสาส์นพระสันตะปาปาเบเนดิก์ที่ 16 ในโอกาสวันเยาวชนโลกครั้งที่ 27 ปี 2012” ...ต่อ...

เสียงเยาวชนฉบับที่ 44 “ประชาสัีมพันธ์ โครงการจากสื่อออนไลน์”

เสียงเยาวชนฉบับที่ 46 “ค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปี 2012”

เสียงเยาวชนฉบับที่ 50 “เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า”

 

เสียงเยาวชนปี 2011

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 1-2 “คนหนึ่งที่เหงา กับอีกคนที่รอ” 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 4 “เรามีโอกาสผิดพลาดได้ บ่อยครั้งเท่าไร เราก็เดินถูกทางมากขึ้นเท่านั้น”  

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 6 “การประชุมภาคศาสนา การระดมสรรพกำลังเืพื่อกำหนดวิสัยทัศน์แห่งชาติสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2570” 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 8 “Staff in Training 2011” 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 10  “ประโยชน์ของความไม่มี” 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 12  “รายนามคณะผู้บริหารและกรรมการบริหารชุดใหม่”  

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 14  “การประชุมจิตตาภิบาล ทีมประสานงาน และผู้นำเยาวชน จากอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1)”

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 20  “น้ำท่วมภาคใต้..สัญญาณของกาลเวลา”  

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 24 “บุญราศี จอห์นปอลที่ 2” “อบรมเตรียมเยาวชนไทย เข้าร่วมงานเยาวชนโลก  บทภาวนาสำหรับงานเยาวชนโลก” 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 26  “นักบุญองค์อุปถัมภ์วันเยาวชนโลก 2011”  

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 28  “นักบุญองค์อุปถัมภ์วันเยาวชนโลก 2011 (ภาคต่อ)” 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 30  “บทรำพึงจากสาส์นของพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลก ปี 2011”   

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 32  “เรียงความเรื่อง...แม่”  

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 34  “ประวัติศาสตร์ วันเยาวชนโลก ครั้งที่ 26” 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 36  “รายงานข่าว วันเยาวชนโลก ครั้งที่ 26”

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 38  “ประมวลภาพ วันเยาวชนโลก ครั้งที่ 26” 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 40  “ประสบการณ์ จากน้อง ๆ เยาวชน ที่ร่วมงานวันเยาวชนโลก ครั้งที่ 26” 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 42  “เยาวชนไทย ร่วมใจภาวนาเืพื่อค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติครั้งที่ 28” 

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 48  “ค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติครั้งที่ 28”

 

เสียงเยาวชนฉบับที่ 50  “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2012”