ประกาศ
สภาประมุข
บาทหลวงโรมันคาทอลิก
แห่งประเทศไทย
เรื่อง การใช้บทภาวนา
โอกาสฉลอง 350 ปี
การสถาปนามิสซังสยาม
(ค.ศ. 1669-2019)350 ปีแห่่งการสถาปนา
มิสซังสยาม
(ค.ศ.1669-2019)

เอกสารเพื่อการเตรียมฉลอง
350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม

 

  ประเด็นแบ่งปัน 350 ปี (สรุป)

 

  ฉบับที่ 28 เดือนพฤษภาคม 2019

 

  ฉบับที่ 27 เดือนเมษายน 2019

 

  ฉบับที่ 26 เดือนมีนาคม 2019

 

  ฉบับที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ 2019

 

  ฉบับที่ 24 เดือนมกราคม 2019

 

  ฉบับที่ 23 เดือนธันวาคม 2018

 

  ฉบับที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 2018

 

  ฉบับที่ 21 เดือนตุลาคม 2018

 

  ฉบับที่ 20 เดือนกันยายน 2018

 

  ฉบับที่ 19 เดือนสิงหาคม 2018

 

  ฉบับที่ 18 เดือนกรกฎาคม 2018

 

  ฉบับที่ 17 เดือนมิถุนายน 2018

 

  ฉบับที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2018

 

  ฉบับที่ 15 เดือนเมษายน 2018

 

  ฉบับที่ 14 เดือนมีนาคม 2018

 

  ฉบับที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ 2018

 

  ฉบับที่ 12 เดือนมกราคม 2018

 

  ฉบับที่ 11 เดือนธันวาคม 2017

 

  ฉบับที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2017

 

  ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม 2017

 

  ฉบับที่ 8 เดือนกันยายน 2017

 

  ฉบับที่ 7 เดือนสิงหาคม 2017

 

  ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2017

 

  ฉบับที่ 5 เดือนมิถุนายน 2017

 

  ฉบับที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2017

 

  ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน 2017

 

  ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม 2017

 

  ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2017

 

 ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่
ของพระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทย
คริสตศักราช 2015บทประจำมิสซา

 

พระวาจาประจำเดือนกรกฎาคม 2019

 

จุลสารเพื่อ(น)เยาว์  ฉบับที่ 171
เดือนมิถุนายน 2019

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสฯ ทรงมอบ
หัวข้อพระวาจาเพื่องานอภิบาลเด็กและ
เยาวชนต่อเนื่อง 3 ปี ดังนี้...

ค.ศ.2017 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 32
พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำ
กิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า
พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ (ลก.1.49)

ค.ศ.2018 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 33
“มารีย์ อย่ากลัวเลย
ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน" (ลก.1.30)

ค.ศ.2019 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 34 ปานามา
“ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า
ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้า
ตามวาจาของท่านเถิด”(ลก.1.38)
 

 

MESSAGE OF POPE FRANCIS FOR
THE THIRTY-Fourth WORLD YOUTH
DAY 2019
 

 

สาส์นของพระสันตะปาปาฟรังซิส
สำหรับวันเยาวชนโลกครั้งที่ 34 ค.ศ. 2019

 

 

สารวันเยาวชนแห่งชาติ 2018
จาก ฯพณฯ สิริพงษ์ จรัสศรี

 

สารวันเยาวชนแห่งชาติ 2018
จากคุณพ่อสานิตย์ พลมาก

 

 

แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลจันทบุรี

 

แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลอุดรธานี

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลอุบลราชธาน

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลราชบุรี

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาคาทอลิกฯ

 

องค์กรพลศีล

 

องค์กรพลมารีเยาวชน

 

องค์กร S.Y.M

 

องค์กร Y.C.S

 

ชมรมนักบวชหญิง

 

องค์กรโฟโคราเล

 

องค์กรกองหน้าร่าเริง

 

Jusus Youth Movement

 

 

สวัสดีครับ เพื่อน ๆ เยาวชนที่รัก..
C-box เป็นอีกช่องทางในการพูดคุยกัน
หรือแจ้งข่าวสารแบบเร่้งด่วน
เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ
เขียนชื่อ-ข้อความ + กด ENTER ได้เลย
และสามารถเลื่อน ลงมาดู
ข้อความสนทนาเก่า ๆ ได้ครับ
ขอให้มีความสุขกับการพบปะกัน
ในพื้นที่เล็ก ๆ นะครับ
(ปล.ขอความกรุณาใช้ข้อความสุภาพนะครับ

 

น้อง ๆ เยาวชน
ที่อยากพูดคุยกับลุงริศ เชิญทางนี้ค่ะ

 

 

เพื่อนความคิด ชีวิตคริสตชน

 

คำสอนดีดี.คอม

 

เกล็ดเล็ก...เกล็ดน้อย

 

ห้องเอกสาร

 

บำรุงศรัทธา

 

บทสวดของฉัน

 

บทเพลงคริสตชน

 

บ้านใส่ใจ

 

ทีวีบูรพา

 

ยุวธรรมทูต

 

ลิงค์คาทอลิก

 

World Youth Day 2019

 

Asian Youth Day 7th

 

POPE Report

 

Synod 2018

 

 


    
  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสฯ ทรงมอบหัวข้อพระวาจาเพื่องานอภิบาลเด็กและเยาวชน
           ต่อเนื่อง 3 ปี ดังนี้...

        ค.ศ.2017 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 32
             พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า
             พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ (ลก.1.49)

        ค.ศ.2018 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 33
           “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน" (ลก.1.30)

        ค.ศ.2019 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 34 ประเทศปานามา
           “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า
             ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก.1.38)       ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วม “ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่36”
         “ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่36” ณ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 9 - 13 ตุลาคม ค.ศ.2019
         หัวข้อ “การเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม” ภายใต้พระวาจา “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับ
         ข้าพเจ้าตามวาจาของท่าน” (ลก.1 : 38) น้อง ๆ เยาวชนที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครได้ที่
         คุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่อจิตตาภิบาล และผู้ประสานงานเยาวชนในแต่ละสังฆมณฑล / องค์กร ที่น้อง ๆ สังกัดอยู่
         ได้ก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2562    
  สัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน 2019
         คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน จัดสัมมนาจิตตาภิบาลเยาวชน และทีมประสานงาน
         เยาวชนขึ้น เมื่อเมื่อวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2019 ที่บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อศึกษาเรียนรู้เอกสาร
         พระศาสนจักรที่สาคัญต่องานอภิบาล เด็กและเยาวชน เพื่อนำมาเป็นแนวทางงานอภิบาลที่เหมาะสมกับสถานการณ์
         ปัจจุบันและทิศทางงานอภิบาลของพระศาสนจักร และเป็นโอกาสในการเสริมสร้างมิตรภาพ เครือข่ายการประสาน
         ความร่วมมืออันดีต่อกันด้วย

         ในปีนี้ ค.ศ. 2019 เราร่วมกันศึกษาพระสมณลิขิต “CHRISTUS VIVIT – พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์” พระสมณลิขิต
         ฉบับนี้เขียนขึ้นหลังสมัชชาพระสังฆราชโลก เดือนตุลาคม ค.ศ.2018 ในหัวข้อ “เยาวชน ความเชื่อ และการตัดสินใจ
         เลือกกระแสเรียก” พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเขียนถึงบรรดาเยาวชนและประชากรทั้งมวลของพระเจ้า เมื่อวันที่
         25 มีนาคม ค.ศ.2019 และพิมพ์เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 เมษายน เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ผู้ทางานอภิบาลเด็กและ
         เยาวชนควรให้ความสาคัญและศึกษาไตร่ตรอง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการทางานอภิบาลเด็กและเยาวชน
         อย่างต่อเนื่องต่อไป รวมถึงการปรึกษาหารือเรื่องค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 36 ณ อัครสังฆมณฑล
         กรุงเทพฯ และเป็นโอกาสดีที่ผู้ทางานอภิบาลเด็กและเยาวชน จะได้พร้อมใจก้าวเดินสู่การฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม
         ร่วมพิธีเปิดการฉลองอย่างเป็นทางการ ร่วมกันฟื้นฟูชีวิตศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่    
  WYD 2019
         พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเชิญชวนเยาวชนทั่วโลกให้มาชุมนุมร่วมกับพระองค์ ในโอกาสวันเยาวชนโลก
         ณ ประเทศปานามา ระหว่างวันที่ 22 – 27 มกราคม คศ. ภายใต้พระวาจา "ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า
         ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก 1.38) คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
         แผนกเยาวชน ดำเนินงานภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมให้การสนับสนุนเยาวชนไทย
         เข้าร่วมงานวันเยาวชนโลก ในฐานะ ผู้จาริกทางความเชื่อ” โดยเดินทางระหว่างวันจันทร์ที่ 14 – วันพุธที่ 30
         มกราคม คศ. 2019 เชิญพวกเราภาวนาเพื่องานวันเยาวชนโลก 2019      
  KOINONIA 2019
         ในปีนี้ เยาวชนกลุ่ม KOINONIA 2019 จำนวน 22 คน เดินทางจากสังฆมณฑลเตจอน ประเทศเกาหลีใต้ มาจัด
         กิจกรรมในประเทศไทย ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 13 – วันพุธที่ 23 มกราคม 2019 แต่ละวันจะมีหัวข้อและพระวรสาร
         ประจำวันเพื่อช่วยให้เยาวชนในการค้นหาและค้นพบ คุณค่าและความหมายของชีวิต  

         โครงการ KOINONIA เป็นโครงการที่ ส่งเสริมให้เยาวชน ได้พบปะเพื่อนใหม่ที่แตกต่างกันทั้งภาษาและวัฒนธรรม
         สนับสนุนให้พวกเขาออกจากตัวเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยกัน ทำงานด้วยกัน นอนพักบ้านเดียวกัน ภาวนาร่วมมิสซา
         ด้วยกัน เล่นด้วยกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน ซึ่งเป็นภาษาที่สื่อสารด้วยหัวใจและตามวัยของพวกเขา ทุกคนผ่านร้อน ผ่าน
         หนาวไปด้วยกัน มีความสุขด้วยกัน และฝ่าข้ามความยากลำบาก และความแตกต่าง จนหลอมกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน
         ความผูกพันของพวกเขายังอยู่ และจะยังคงอยู่ต่อไป ขอขอบคุณพระเป็นเจ้าสำหรับทุกสิ่ง 


  คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2562
  "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"
  โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี