พระวาจาประจำเดือนพฤศจิกายน 2017

 

จุลสารเพื่อ(น)เยาว์  ฉบับที่ 151
เดือนตุลาคม 2017

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสฯ ทรงมอบ
หัวข้อพระวาจาเพื่องานอภิบาลเด็กและ
เยาวชนต่อเนื่อง 3 ปี ดังนี้...

ค.ศ.2017 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 32
พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำ
กิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า
พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ (ลก.1.49)

ค.ศ.2018 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 33
“มารีย์ อย่ากลัวเลย
ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน" (ลก.1.30)

ค.ศ.2019 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 34 ปานามา
“ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า
ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้า
ตามวาจาของท่านเถิด”(ลก.1.38)
 

 

MESSAGE OF POPE FRANCIS FOR THE THIRTY-SECOND WORLD YOUTH DAY 2017

 

สาส์นของพระสันตะปาปาฟรังซิส
สำหรับวันเยาวชนโลกครั้งที่ 32 ค.ศ. 2017
 

 

สารวันเยาวชนแห่งชาติ 2017
จาก ฯพณฯ สิริพงษ์ จรัสศรี

 

สารวันเยาวชนแห่งชาติ 2017
จากคุณพ่อสานิตย์ พลมาก

 

 

แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลจันทบุรี

 

แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลอุดรธานี

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลอุบลราชธาน

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลราชบุรี

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาคาทอลิกฯ

 

องค์กรพลศีล

 

องค์กรพลมารีเยาวชน

 

องค์กร S.Y.M

 

องค์กร Y.C.S

 

ชมรมนักบวชหญิง

 

องค์กรโฟโคราเล

 

องค์กรกองหน้าร่าเริง

 

Jusus Youth Movement

 

 


โอกาสครบรอบ 36 ปี สภาเยาวชน
Special Thank:
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักและพระพร
ที่พระองค์ประทานให้
ขอบคุณพระศาสนจักรคาทอลิกไทย
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ขอบคุณคณะกรรมการฯ เพื่อคริสตชนฆราวาส
แผนกเยาวชนและผู้ใหญ่ทุก ๆ ท่าน
ขอบคุณทุกองค์กรและผู้มีส่วนร่วม
เป็นหนึ่งเดียวกับเรามายาวนาน
จิตตาภิบาล ผู้ประสานงาน และเพื่อนเยาวชน
จากทุกสังฆมณฑล องค์กร

ขอบคุณ...ขอบคุณ...และ ขอบคุณ...
 

 

 

 

 

สวัสดีครับ เพื่อน ๆ เยาวชนที่รัก..
C-box เป็นอีกช่องทางในการพูดคุยกัน
หรือแจ้งข่าวสารแบบเร่้งด่วน
เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ
เขียนชื่อ-ข้อความ + กด ENTER ได้เลย
และสามารถเลื่อน ลงมาดู
ข้อความสนทนาเก่า ๆ ได้ครับ
ขอให้มีความสุขกับการพบปะกัน
ในพื้นที่เล็ก ๆ นะครับ
(ปล.ขอความกรุณาใช้ข้อความสุภาพนะครับ

 

น้อง ๆ เยาวชน
ที่อยากพูดคุยกับลุงริศ เชิญทางนี้ค่ะ

 

 

เพื่อนความคิด ชีวิตคริสตชน

 

คำสอนดีดี.คอม

 

เกล็ดเล็ก...เกล็ดน้อย

 

ห้องเอกสาร

 

บำรุงศรัทธา

 

บทสวดของฉัน

 

บทเพลงคริสตชน

 

บ้านใส่ใจ

 

ทีวีบูรพา

 

ยุวธรรมทูต

 

ลิงค์คาทอลิก

 

World Youth Day 2019

 

Asian Youth Day 7th

 

POPE Report

 

Synod 2018

 

 


    
  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสฯ ทรงมอบหัวข้อพระวาจาเพื่องานอภิบาลเด็กและเยาวชน
           ต่อเนื่อง 3 ปี ดังนี้...

        ค.ศ.2017 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 32
             พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า
             พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ (ลก.1.49)

        ค.ศ.2018 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 33
           “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน" (ลก.1.30)

        ค.ศ.2019 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 34 ประเทศปานามา
           “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า
             ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก.1.38)     ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 34
      
  จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม ค.ศ.2017 ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก จ.ราชบุรี ภายใต้
         พระวรสาร “พระผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่ สำหรับข้าพเจ้า พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์”
         (ลก.1:49) หัวข้อ “รับใช้ด้วยใจยินดี” (Joy of the Servant of God)  

   
  วันที่ 20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ
         สารจาก...พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
         แผนกเยาวชน โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ         และ...สารจาก…คุณพ่อสานิตย์ พลมาก ผู้อำนวยการแผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิก
         เพื่อคริสตชนฆราวาส โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ

   
  จดหมายของพระสันตะปาปาฟรังซิสถึงเยาวชน
         ในโอกาสนำเสนอร่างเอกสารสำหรับการประชุมซีโนดสมัยสามัญครั้งที่ 15

         เยาวชนที่รัก
         พ่อมีความยินดีที่จะประกาศแก่พวกเธอ ว่าใน เดือนตุลาคม 2018 จะมีการประชุมซีโนดของพระสังฆราช
         ในหัวข้อ “เยาวชน ความเชื่อและการแสวงหากระแสเรียก”
  พ่อหวังว่าพวกเธอจะเป็นศูนย์กลางของความสนใจ
         เพราะว่าพ่อมีพวกเธออยู่ในหัวใจ ในวันนี้ได้มีการนำเสนอร่างเอกสาร ซึ่งพ่อฝากกับพวกเธอไว้ให้เป็นดัง “เข็มทิศ”
        
  ในการประชุมครั้งนี้       
  โครงการส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชียครั้งที่ 7
         งานวันเยาวชนเอเชียครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2017 ที่ผ่านมา ตัวแทนจิตตาภิบาล
         ผู้ประสานงานเยาวชน และตัวแทนเยาวชน จำนวน 23 ท่าน ได้เดินทางเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7
         ซึ่งในครั้งนี้จััดขึ้นที่เมืองยอร์คจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย  ในหัวข้อ  "JOYFUL ASIAN YOUTH!
         LIVING THE GOSPEL IN MULTICULTURAL ASIA” “จงยินดีเถิดเยาวชนเอเชีย! จงดำเนินชีวิตตามพระวรสาร
         ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเอเชีย”        โครงการสัมนนาจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานเยาวชน
           เมื่อวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม ค.ศ.2017 ที่ผ่านมา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน
           จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สมัยวิสามัญ และสัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน ที่บ้านผู้หว่าน
           อ.สามพราน จ.นครปฐม    โครงการศึกษาต่อด้านงานอภิบาลฯ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 
         รับสมัคร... ผู้นำเยาวชนคาทอลิก สนใจศึกษาต่อด้านงานอภิบาลเด็กและเยาวชน
         ณ Institute of Formation Fondacio Asia (IFFAsia) ประเทศฟิลิปปินส์
         ศึกษาเป็นเวลา 14 เดือน (1 เมษายน ค.ศ.2017 – เดือนพฤษภาคม ค.ศ.2018)
         ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Click