350 ปีแห่่งการสถาปนา
มิสซังสยาม
(ค.ศ.1669-2019)

เอกสารเพื่อการเตรียมฉลอง
350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม

 

 

 

  ฉบับที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 2018

 

  ฉบับที่ 21 เดือนตุลาคม 2018

 

  ฉบับที่ 20 เดือนกันยายน 2018

 

  ฉบับที่ 19 เดือนสิงหาคม 2018

 

  ฉบับที่ 18 เดือนกรกฎาคม 2018

 

  ฉบับที่ 17 เดือนมิถุนายน 2018

 

  ฉบับที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2018

 

  ฉบับที่ 15 เดือนเมษายน 2018

 

  ฉบับที่ 14 เดือนมีนาคม 2018

 

  ฉบับที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ 2018

 

  ฉบับที่ 12 เดือนมกราคม 2018

 

  ฉบับที่ 11 เดือนธันวาคม 2017

 

  ฉบับที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2017

 

  ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม 2017

 

  ฉบับที่ 8 เดือนกันยายน 2017

 

  ฉบับที่ 7 เดือนสิงหาคม 2017

 

  ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2017

 

  ฉบับที่ 5 เดือนมิถุนายน 2017

 

  ฉบับที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2017

 

  ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน 2017

 

  ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม 2017

 

  ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2017

 

 ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่
ของพระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทย
คริสตศักราช 2015บทประจำมิสซา

 

พระวาจาประจำเดือนพฤศจิกายน 2018

 

จุลสารเพื่อ(น)เยาว์  ฉบับที่ 163
เดือนตุลาคม 2018

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสฯ ทรงมอบ
หัวข้อพระวาจาเพื่องานอภิบาลเด็กและ
เยาวชนต่อเนื่อง 3 ปี ดังนี้...

ค.ศ.2017 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 32
พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำ
กิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า
พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ (ลก.1.49)

ค.ศ.2018 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 33
“มารีย์ อย่ากลัวเลย
ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน" (ลก.1.30)

ค.ศ.2019 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 34 ปานามา
“ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า
ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้า
ตามวาจาของท่านเถิด”(ลก.1.38)
 

 

MESSAGE OF POPE FRANCIS FOR
THE THIRTY-THIRD WORLD YOUTH
DAY 2018
 

 

สาส์นของพระสันตะปาปาฟรังซิส
สำหรับวันเยาวชนโลกครั้งที่ 33 ค.ศ. 2018

 

 

สารวันเยาวชนแห่งชาติ 2018
จาก ฯพณฯ สิริพงษ์ จรัสศรี

 

สารวันเยาวชนแห่งชาติ 2018
จากคุณพ่อสานิตย์ พลมาก

 

 

แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลจันทบุรี

 

แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลอุดรธานี

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลอุบลราชธาน

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลราชบุรี

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาคาทอลิกฯ

 

องค์กรพลศีล

 

องค์กรพลมารีเยาวชน

 

องค์กร S.Y.M

 

องค์กร Y.C.S

 

ชมรมนักบวชหญิง

 

องค์กรโฟโคราเล

 

องค์กรกองหน้าร่าเริง

 

Jusus Youth Movement

 

 

สวัสดีครับ เพื่อน ๆ เยาวชนที่รัก..
C-box เป็นอีกช่องทางในการพูดคุยกัน
หรือแจ้งข่าวสารแบบเร่้งด่วน
เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ
เขียนชื่อ-ข้อความ + กด ENTER ได้เลย
และสามารถเลื่อน ลงมาดู
ข้อความสนทนาเก่า ๆ ได้ครับ
ขอให้มีความสุขกับการพบปะกัน
ในพื้นที่เล็ก ๆ นะครับ
(ปล.ขอความกรุณาใช้ข้อความสุภาพนะครับ

 

น้อง ๆ เยาวชน
ที่อยากพูดคุยกับลุงริศ เชิญทางนี้ค่ะ

 

 

เพื่อนความคิด ชีวิตคริสตชน

 

คำสอนดีดี.คอม

 

เกล็ดเล็ก...เกล็ดน้อย

 

ห้องเอกสาร

 

บำรุงศรัทธา

 

บทสวดของฉัน

 

บทเพลงคริสตชน

 

บ้านใส่ใจ

 

ทีวีบูรพา

 

ยุวธรรมทูต

 

ลิงค์คาทอลิก

 

World Youth Day 2019

 

Asian Youth Day 7th

 

POPE Report

 

Synod 2018

 

 


    
  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสฯ ทรงมอบหัวข้อพระวาจาเพื่องานอภิบาลเด็กและเยาวชน
           ต่อเนื่อง 3 ปี ดังนี้...

        ค.ศ.2017 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 32
             พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า
             พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ (ลก.1.49)

        ค.ศ.2018 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 33
           “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน" (ลก.1.30)

        ค.ศ.2019 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 34 ประเทศปานามา
           “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า
             ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก.1.38)


    ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35 รวมถึงงานเฉลิมฉลอง 40 ปีเยาวชนสังฆมณฑล
       จันทบุรี จึงจัดร่วมกันเป็น “งานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35” ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 – วันศุกร์ที่ 19
       ตุลาคม ค.ศ.2018 ที่ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรีและโรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ในหัวข้อ  “In to the
       deep” ภายใต้พระวาจา “จงแล่นเรือออกไปที่ลึก และหย่อนอวนลงจับปลาเถิด” (ลก.5:4)  
   


    
  สารวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2018 โดย ฯพณฯ ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
       ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน


                                                                                                      
     สารวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2018 โดยคุณพ่อสานิตย์ พลมาก
       ผู้อำนวยการแผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส


                                                                                                                              

    
  สัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ วันพุธที่ 2 – วันศุกร์ที่ 4
         พฤษภาคม ค.ศ.2018 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และสัตหีบ โดยในปีนี้ ค.ศ.2018 ทาง
         แผนกเยาวชนฯ จะร่วมกันติดตาม แผนอภิบาลและประกาศข่าวดีใหม่ ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักร
         คาทอลิกในประเทศไทย “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” โดยเฉพาะในข้อที่ 21 “เยาวชน ผู้จาริก
         ประกาศความเชื่อ” และร่วมกันวางแผนดำเนินงานการรำลึก 350 ปี มิสซังสยาม รวมถึงการปรึกษาหารือ สำรวจ
         สถานที่จัดค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35 อีกทั้งเป็นโอกาสเสริมสร้างมิตรภาพ เครือข่าย และ
         ประสานความร่วมมืออันดีต่อกันระหว่างผู้ร่วมงานอภิบาลเด็กและเยาวชน โดยใช้หัวข้อพระวรสาร “มารีย์ อย่า
         กลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน" (ลก.1.30)    
  ร่วมอธิษฐานภาวนาแบบเทเซ่   ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม เวลา 17.00 น.
         สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย (สลท.) 1188 ซอยเริ่มเจริญ ถนนสุขุมวิท 50 พระโขนง
         คลองเตย กรุงเทพฯ 10260 มีผู้สนใจเข้าร่วมการภาวนาครั้งนี้ 30 คนโดยประมาณ     
  โครงการ “KOINONIA”
         ณ เขตแพร่ธรรมแม่ปอน สังฆมณฑลเชียงใหม่ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 7 – วันอังคารที่ 16 มกราคม 2018
         โดยมีน้อง ๆ เยาวชน 23 คนจากสังฆมณฑลเตจอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประกอบด้วย พระสงฆ์ 1 องค์
         ผู้นำเยาวชนชาย 1 คน ผู้นำเยาวชนหญิง 1 คน เยาวชน (ระดับมัธยม) ชาย 8 คน เยาวชน (ระดับมัธยม)
         หญิง 12 คน และ มีผู้ประสานงาน และน้อง ๆ เยาวชนจากประเทศไทย 24 คน ได้แก่ พี่ตุ้ม (คุณพัชรา ชนวัฒน์)
         เจ้าหน้าที่ แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ คุณพ่อธินากร
         ดำรงอุษาศิลป์ คุณพ่อจิตตาธิการ และคุณยุทธชัย เงินหล้า เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑล
         เชียงใหม ผู้ประสานงานของทีมแม่ปอน 1 คน เยาวชนจากศูนย์แม่ปอน 20 คน แบ่งเป็น เยาวชนชาย 13 คน
         เยาวชนหญิง 7 คน รวมทั้งหมด 47 คน     คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2561
  "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"
  โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
   

   
  จดหมายของพระสันตะปาปาฟรังซิสถึงเยาวชน
         ในโอกาสนำเสนอร่างเอกสารสำหรับการประชุมซีโนดสมัยสามัญครั้งที่ 15

         เยาวชนที่รัก
         พ่อมีความยินดีที่จะประกาศแก่พวกเธอ ว่าใน เดือนตุลาคม 2018 จะมีการประชุมซีโนดของพระสังฆราช
         ในหัวข้อ “เยาวชน ความเชื่อและการแสวงหากระแสเรียก”
  พ่อหวังว่าพวกเธอจะเป็นศูนย์กลางของความสนใจ
         เพราะว่าพ่อมีพวกเธออยู่ในหัวใจ ในวันนี้ได้มีการนำเสนอร่างเอกสาร ซึ่งพ่อฝากกับพวกเธอไว้ให้เป็นดัง “เข็มทิศ”
        
  ในการประชุมครั้งนี้