เมื่อวันที่ 18 – 21 เมษายนที่ผ่านมา มีการอบรมเตรียมผู้แทนเยาวชนไทยสู่การเข้าร่วมงานเยาวชนโลก ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
การเตรียมตัวครั้งนี้ ต้องการให้ผู้แทนเยาวชนไทยกว่า 50 คน