ปฏิทินกิจกรรมเยาวชนระดับชาติประจำปี 2016

    เชิญชวนให้น้อง ๆ เยาวชน ปฏิบัติงานเมตตาฝ่ายกายและฝ่ายจิต อย่างน้อยเดือนละครั้ง
    ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากโปสเตอร์ที่แนบมานี้                                  
     
      จาริกความวางใจบนแผ่นดิน 24-11-2016
         การอธิษฐานภาวนาแบบเทเซ่ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2016
         เวลา 16.00 น. ณ วัดเซนต์โธมัส 122/10 ซ.นนทรี 14 ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120                              

      การประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 40 ปี ค.ศ.2016/ พ.ศ.2559
         ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
         ณ สวนส้มทิพย์ รีสอร์ทแอนด์สปา (วัดเพลง) อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

        
    ประมวลภาพ การประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้ง 40 ปี 2016/2559                            

     
    ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 33
         “จงเป็นผู้เมตตากรุณาดั่งพระบิดาของท่าน” (ลก.6:36)
         วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ สังฆมณฑลอุบลราชธานี
         วันจันทร์ที่ 10 – วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม ค.ศ.2016                            

        งานเยาวชนโลก WYD 2016  ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์     
    ประมวลภาพงานวันเยาวชนโลกครั้งที่ 31 ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์

        18 – 21 เมษายน อบรมเตรียมเยาวชนไทย เพื่อเข้าร่วมงานเยาวชนโลก
           ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี ศรีราชา          17 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม งานวันเยาวชนโลก World Youth Day 2016 ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์
       3 – 4 สิงหาคมประเมินผล จากการเข้าร่วมงานเยาวชนโลก ณ ลาซาล บางนา

                            

      โครงการ จาริกความวางใจบนแผ่นดิน "ภาวนาเทเซ่"
           นำภาวนาโดย บร.กิสแลงและบร.อันเดรอัส จากหมู่คณะเทเซ่
           ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2016 ที่วัดน้อยบ้าน MEP สีลม     ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มีนาคม 2016 ที่บ้านสรรเสริญ 12/217 ถ.อาจณรงค์ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
    ครั้งที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2016 ณ วัดของอาราม โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต                                  

      งานฝึกปฏิบัติ "งานอภิบาลเด็กและเยาวชน"
         งานฝึกปฏิบัติ "งานอภิบาลเด็กและเยาวชน" นักศึกษาแสงธรรมปี 2
         วันที่ 22 มกราคม 2016 ณ วิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม                                  

      ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการฯ เพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน
                   ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2016
                   ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2016
                   ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2016
                   ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2016

                                  

     
    สัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน
           ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2016 ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี    ประมวลภาพการสัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน 2016
    (ขอขอบคุณภาพจาก FB ของศูนย์ประสานงานเยาวชน อัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง
    และศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลเชียงใหม่)

                            

     
    โครงการส่งเสริมชีวิต "Pro Life" My prayer for one life
         เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นตลอดปี 2016

                            

     โครงการประสานงานพระศาสนจักร
         เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม และประชุมอย่างสม่ำเสมอกับหน่วยงานต่าง ๆ ของพระศาสนจักร อาทิเช่น
         การประชุมกับกรรมาธิการการฝ่ายฯ ในสภาพระสังฆราชฯ ประชุมกับคณะกรรมการฯ บริหาร
         เพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี รวมทั้งองค์กรสมาชิก ซึ่งการร่วมกับหน่วยงานในพระศาสนจักรนั้น
         จะช่วยให้ก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ ในด้านการอภิบาลมากขึ้น ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม
         ภายในองค์กรหน่วยงานพระศาสนจักรทั้งภายใน และภายนอกประเทศด้วย