การแถลงข่าว งานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7อินโดนีเซีย เจ้าภาพจัดงานวันเยาวชนเอเชีย 2017
ณ ยอคยาการ์ตา ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2017

จาการ์ตา, 8 มีนาคม 2017 – งานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7 (AYD) 2017 จะจัดขึ้น ณ ยอคยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม
2017 งานนี้เคยจัดขึ้นเมื่อปี 2014 ณ เตจอน สาธารณรัฐเกาหลี งานเยาวชนเอเชียเป็นโอกาสที่เยาวชนคาทอลิกประมาณ 3000 คน จาก 29 ประเทศในทวีปเอเชีย
มาพบปะกัน โดยหัวข้อของการพบปะกันครั้งที่ 7 นี้คือ “จงชื่นชมยินดีเถิดเยาวชนเอเชีย! จงดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์พระวรสารในความหลากหลายทางวัฒนธรรม”

มงซินญอร์ อิกยาซิอุส ซูฮาร์โย ฮาร์ดโจอัตโมตโจ – ประธานสภาพระสังฆราชในอินโดนีเซีย ได้กล่าวว่า “วันเยาวชนเอเชีย (AYD) จัดขึ้นทุกๆ 3 – 5 ปี นับตั้งแต่
1999 ซึ่งเชิญเยาวชนทั่วทวีปเอเชียเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึกในบทบาทของพวกเขาในพระศาสนจักรและในสังคม
นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พระศาสนจักรในอินโดนีเซียได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน AYD 2017 นี้ พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งเยาวชนคาทอลิกใน
อินโดนีเซียและในเอเชียจะสามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความสำคัญของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความแตกต่าง (หลากหลาย) ด้วยกัน

มงซินญอร์ ปีอุส เรียน่า ปราป์ดี – ประธานคณะกรรมการเพื่อเยาวชน สภาพระสังฆราชในอินโดนีเซีย (BCI) ได้กล่าวว่า “หัวข้อของงานวันเยาวชนเอเชีย 2017
สามารถตีความได้ว่า “ความชื่นชมยินดีในพระวรสารอยู่ท่ามกลางความหมายของสังคมชาวเอเชีย” ช่วงเวลาของวันเยาวชนเอเชีย จะเป็นช่วงที่เยาวชนจะดื่มด่ำกับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจงานอภิบาลเยาวชนของ BCI พวกเราจึงขอชวนเชิญเยาวชนคาทอลิกเอเชียมาร่วมกันพัฒนาตนเองเพื่อ
เติบโตและก้าวหน้ามากขึ้นในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไวต่อความท้าทายด้านสภาวะทางสังคมที่ในเอเชียกำลังประสบอยู่ อาทิ ความยากจน การทำลาย
สิ่งแวดล้อม ความรุนแรงในการละเมิดสิทธิมนุษยชน การติดยาเสพติด โมหคติ ไม่อดทนอดกลั้น และ ความอยุติธรรม

มงซินญอร์ ปีอุส เรียน่า ปราป์ดี กล่าวเสริมว่า “ความแตกต่าง (หลากหลาย) ทุกวันนี้ ได้กลายเป็นสินทรัพย์ที่นำประโยชน์มาให้พวกเรา ที่จริงแล้ว ความหลากหลาย
ในประเทศต่างๆ ในเอเชียกลายเป็นสินทรัพย์หลักที่หนุนให้เยาวชนคาทอลิกสามารถเผชิญหน้ากับเรื่องที่ท้าทายมากมายได้ โดยอาศัยการพบปะกันระหว่างเยาวชน
คาทอลิกที่มาจากประเทศต่างๆ เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเขาจะแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกันไตร่ตรองความเชื่อความศรัทธา และองค์ความรู้
เพื่อพวกเขาจะมีความเชื่อมั่นคงและแข็งแกร่งขึ้นและร่วมกันช่วยทำให้โลกในอนาคตดีขึ้น”กิจกรรมในงาน AYD 2017 แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ
1.
การสัมผัสชีวิตสังฆมณฑล ผู้เข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชียจะไปสัมผัสชีวิตที่สังฆมณฑลต่างๆ ในอินโดนีเซีย พวกเขาจะได้เรียนรู้การแบ่งปันประสบการณ์และ
   การสร้างสายสัมพันธภาพระหว่างกัน
2.
งานวันเยาวชนเอเชีย เป็นช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมจะมาพบปะกันในสถานที่เดียวกัน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ที่เขาได้รับมา และเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ช่วย
   ให้ความเชื่อของเขามั่นคงแข็งแกร่งขึ้น ผู้เข้าร่วมจะร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ รำพึงไตร่ตรองร่วมกัน รวมทั้งเป็นหนึ่งเดียวในการอธิษฐานภาวนาและพิธีบูชา
   ขอบพระคุณ
3.
การประชุมจิตตาภิบาลเยาวชนเอเชีย (AYMM) เป็นช่วงเวลาพิเศษสำหรับผู้ทำงานเพื่อเยาวชนคาทอลิก พวกเขาจะได้รับแนวทางในการทำงานและใน
   การสนับสนุนเยาวชนคาทอลิกให้สามารถพัฒนาและเติบโตขึ้น และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานของพระศาสนจักรและสังคม

คุณพ่อ แอนโตนีอุส ฮาร์ยันโต – ประธานคณะกรรมการจัดงาน AYD 2017 อธิบายว่า “เราคาดหวังว่า งาน AYD 2017 ช่วยให้เยาวชนคาทอลิกเติบโตไปสู่การเป็น
ผู้เปิดใจกว้าง ที่เห็นได้และรู้สึกได้เบื้องต้นคือ วัฒนธรรม ภาษา นิสัย ของผู้เข้าร่วมซึ่งมีความแตกต่างกัน พวกเขารู้สึกได้ถึงความซับซ้อนของความหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรม บรรยากาศจากมิตรภาพและความเป็นครอบครัวของงาน AYD จะช่วยเยาวชนคาทอลิกให้สามารถพัฒนาตนเอง และก้าวหน้าขึ้นในความ
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและอุทิศตนเองในการเติมเต็มโลกอนาคตให้ดีขึ้น  พวกเรายินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน AYD ทุกคนจากทุกประเทศในเอเชียด้วยความอบอุ่น
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะสามารถช่วยท่านเหลียวมองวิถีชีวิตของอินโดนีเซียซึ่งเปี่ยมด้วยสีสรรและหลากหลาย

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการจัดงาน AYD 2017 ทาง BCI ได้จัดกิจกรรม Pre-Event ขึ้น เพื่อให้เยาวชนที่เราคาดว่าประมาณ 5000 คนสามารถร่วมแบ่งปัน
ความสุขความชื่นชมยินดีกับงาน AYD นี้ โดยได้กิจกรรมนี้ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2017 ที่จาการ์ต้า กิจกรรมนี้เชิญชวนชุมขนของจาการ์ต้าและที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันสร้างมิตรภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านทางกิจกรรมที่เหมาะสม ในกิจกรรมเหล่านั้นส่งเสริมให้เยาวชนทั้งในจาการ์และเยาวชนอื่นๆ จะได้ลิ้มชิมรส
จิตตารมณ์ของงาน AYD 2017 ก่อนที่งานจะเริ่มจริงๆท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงานวันเยาวชนเอเชีย ผ่านทางสื่อออนไลน์ได้ที่
     Facebook:
Asian Youth Day
     Twitter:@ayd2017
     Instagram:@asianyouthday2017
     YouTube:
Asian Youth Day 2017
     Website:
asianyouthday.org

หากประสงค์จะทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
     RD. Antonius Haryanto
     BCI’s Youth Ministry
     M: +62 813 12195556
     hazak_fr@yahoo.com

     Lisa Esti Puji Hartanti
     BCI’s Youth Ministry
     M: +62 813 28 777 463
    
lisaestipujihartanti@gmail.com


[CYDNews] [AYD7th2017] [AYD is] [Press release] [Pre Event I] [Pre Event II] [Pre Event III] [Pre Event IV] [Pre Event V]