งานวันเยาวชนเอเชียครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2017 ที่ผ่านมา ตัวแทนจิตต