งานวันเยาวชนเอเชียครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2017 ที่ผ่านมา ตัวแทนจิตตาภิบาล ผู้ประสานงานเยาวชน และตัวแทนเยาวชน จำนวน
23 ท่าน ได้เดินทางเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7 ซึ่งในครั้งนี้ จัดขึ้นที่เมืองยอร์คจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ในหัวข้อ
"JOYFUL ASIAN YOUTH!
LIVING THE GOSPEL IN MULTICULTURAL ASIA” “จงยินดีเถิดเยาวชนเอเชีย! จงดำเนินชีวิตตามพระวรสารในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของเอเชีย”

เริ่มต้นใน วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม มีการอบรมเตรียมผู้แทนเยาวชนก่อนเดินทางเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7 โดยจัดขึ้นที่โรงเรียนลาซาล บางนา
เพื่อแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราจะเข้าร่วม ข้อตกลงระเบียบวินัยที่ปฏิบัติร่วมกัน เตรียมตัว เตรียมใจในการเดินทาง เตรียมการแสดงและความพร้อมใน
ด้านต่าง ๆ จากนั้น พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี บิดาผู้ใจดีของลูกๆ เยาวชน มาพบปะกับเรา พูดคุย และร่วมเป็นหนึ่งเดียวในมิสซาส่งออกด้วยกันกับพวกเราเยาวชน
อย่างพร้อมเพรียง


และเช้า
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม เวลา 04.00 น. ทุกคนจะเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยรถจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนแวนต์ ทางแผนกเยาวชนจึง
ขอขอบพระคุณ  มาเซอร์เซเลสตินา  กิจเจริญ  อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนเวนต์ มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ พวกเราเดินทางโดยสายการบินไทย TG 433
ไปยังสนามบินจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย และเดินทางต่อโดยรถบัส ไปยังสังฆมณฑลปูร์โวเกร์โต เพื่อร่วมสัมผัสชีวิตกับพี่น้องคริสตชนที่ปูร์โวเกร์โต ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม

วันแรกของการสัมผัสชีวิต 
วันที่ 30 กรกฎาคม หัวข้อในวันนึ้คือ  “Being open to Me, Myself, and I” ทางเจ้าภาพสังฆมณฑลปูร์โวเกร์โต ได้จัดพิธีการ
ต้อนรับเยาวชนไทยและญี่ปุ่น สู่การสัมผัสชีวิตกับพี่น้องคริสตชนอย่างอบอุ่น เราเยาวชนไทยร่วมในมิสซาเปิดการสัมผัสชีวิต และหลังมิสซา มีการกล่าวต้อนรับและ
แนะนำบรรดาพระสงฆ์เจ้าภาพที่คอยดูแลพวกเราวันที่สองของการสัมผัสชีวิต
วันที่ 31 กรกฎาคม หัวข้อในวันนึ้คือ “In the Name of Love”  เราออกเดินทางไป Wonosobo เพื่อไปเรียนรู้งานอภิบาลเยาวชน
ที่โรงเรียน Dena pakara เป็นโรงเรียนสอนเด็กหูหนวก ดูแลโดย ซิสเตอร์คณะนักบุญยอแซฟ มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลังจากเรียนรู้การเรียนการสอนกับเด็กนักเรียนที่น่ารักแล้ว เรารับประทานทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน ช่วงบ่าย เดินดูสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ของนักเรียนที่นั่น
จากนั้นเดินทางมาที่วัดเซนต์ปอล และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณพ่อ ซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน และพี่น้องคริสตชน เช่นเคย


วันที่สามของการสัมผัสชีวิต
วันที่ 1 สิงหาคม หัวข้อประจำวันนี้ “My Happiness in the Multiculture" โดยกิจกรรมช่วงเช้าแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยที่
กลุ่ม 1-5 ไปเสวนากับพี่น้องมุสลิม ที่ An-Najah Islamic Boarding School และ กลุ่ม 6-10 ไปเรียนรู้งานอภิบาลที่วัด St.Yustinus Church in จากนั้น เดินทางมา
ยัง Kebon Gewok Organic Farm เพื่อเรียนรู้และลงปฏิบัติการปลูกพืชผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ การดูแลรักษาต้นไม้ให้ปลอดพ้นจากแมลง จบกิจกรรมด้วยวจน
พิธีกรรมขอบพระคุณพระเจ้า และรับประทานทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ช่วงบ่าย เตรียมซ้อมการแสดงวัฒนธรรมไทย ที่จะแสดงในคืนราตรีสัมพันธ์ ของค่ำคืนนี้และวันสุดท้ายของการสัมผัสชีวิต
วันที่ 2 สิงหาคม ภายใต้หัวข้อ “For the greater glory of God” น้อง ๆ เยาวชนอำลาครอบครัวอุปถัมภ์ และเดินทางไป
ร่วมงานวันเยาวชนเอเชียครั้งที่ 7 ที่ยอร์คจาการ์ตา โดยเวลา 16.30 น. พวกเรา ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในพิธีเปิด และ มิสซาเปิดงานวันเยาวชนเอเซีย ครั้งที่ 7 ณ ยอร์ค
ยากาตาร์ อินโดนีเซีย

วันที่ 2 สิงหาคม 2017 Coming Together as Multicultural Asia พวกเราทั้งหมดเดินทางจากสังฆมณฑล Purwokerto ไปยังยอกยากาต้าร์ สถานที่จัดงาน
วันเยาวชนเอเชียครั้งที่ 7 อย่างเป็นทางการ ออกเดินทางแต่เช้าตรู่ จากพรูโวเกอร์โตไปยังยอคยาการ์ตา ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากพรูโวเกอร์โต ไปยัง Jogja Expo
Center ประมาณ 5 ชั่วโมง เพื่อร่วมพิธีเปิดและมิสซาเปิดร่วมกับเยาวชนชาติต่างๆ ทั่วเอเชีย ประมาณสองพันกว่าคน กลุ่มเยาวชนไทยได้พบกับพี่เลี้ยงกลุ่ม (เยาวชน
อินโดนีเซีย) ซึ่งเป็นอาสาสมัครสองคน คืออันดรูว์ และ คลารา และในวันนี้ พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เดินทางมาร่วมงานวันเยาวชนเอเชียในครั้งนี้ด้วย ร่วมมิสซา
เปิดงาน และอยู่กับพวกเราตลอดจนจบงานวันที่ 3 สิงหาคม 2017 Appreciating and Celebration our Diversity เริ่มช่วงเช้า เยาวชนได้ไตร่ตรองประสบการณ์ของวันร่วมกัน โดยมีคำถามไตร่ตรอง
ให้ในแต่ละวัน จากนั้น ได้ฟังการแบ่งปันประวัติของบาร์นาบัส ซาริโคมา คริสตชนและครูคำสอนชาวชวาคนแรกของคาทอลิก ซึ่งแบ่งปันโดยพระคุณเจ้าปิอุส และ
คุณพ่อ ดอมินิก แบมบัง    ซุสตริส์โน และช่วงบ่าย เยาวชนได้เยี่ยมชมนิทรรศการ เกี่ยวกับ “Laudato Si’” โดยเยาวชนทั้งหมดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อสลับกันชม
นิทรรศการ เนื่องจากสถานที่ในการจัดบูธสามารถรองรับคนเข้าชมได้เพียงหนึ่งพันคน ดังนั้นจึงต้องแบ่งออกเป็นสองรอบ เยาวชนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
้เข้ารับชมในรอบที่สอง ดังนั้นในรอบแรกจึงไปรวมกันในห้องประชุมเพื่อทำความรู้จัก และไตร่ตรองประสบการณ์ร่วมกัน
 


วันที่ 4 สิงหาคม 2017 Being United in Cultural Diversity วันนี้กิจกรรมหลัก ๆ เป็นการออกไปสัมผัสชีวิตในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานด้านสังคม
ของพระศาสนจักรอินโดนีเซีย ในช่วงเช้า เยาวชนคละกลุ่มกัน วันนี้เราจะได้อยู่กับเพื่อนเกือบทุกประเทศ แล้วแยกย้ายออกไปสัมผัสชีวิตยังสถานที่ต่างๆ ที่จัดไว้
เช่น การส่งเสริมการทำฟาร์มปลอดสารพิษ (Organic Farms) การช่วยเหลือเยาวชนให้พ้นจากความยากจน รวมถึงการได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมความเชื่อและประเพณี
ของชาวชวาที่จะชโลมน้ำหอมลงในน้ำ เพื่อล้างเท้าแขกผู้มาเยือนก่อนเข้าบ้าน / เคหะสถาน เป็นต้น หลังจากไปสัมผัสชีวิตแล้ว ได้กลับมายัง Jogja Expo Center
เพื่อเฝ้าศีลและรับศีลอภัยบาป โดยนำเอาบทเพลงจากเทเซ่มาใช้ในการเฝ้าศีล และก่อนเดินทางกลับที่พัก เยาวชนได้ไตร่ตรองประสบการณ์ตลอดวันร่วมกันอีกครั้งวันที่ 5 สิงหาคม 2017 Celebrating Our Communion  ช่วงเช้าได้มีการบรรยายถึงความท้าทายของเยาวชนในปัจจุบันในหัวข้อ “The Asian Catholic Youth
Today: Realities and Challenges” โดยพระคุณเจ้าไบรอน Chairman of FABC-Youth Desk และมีพระคุณเจ้าวีระช่วยแปล ช่วงบ่ายได้เข้าร่วม Workshop กลุ่ม
คนไทยได้เข้า workshop ต่อไปนี้ 1.สิ่งแวดล้อม 2.ความคิดริเริ่มในการประกาศพระวรสาร 3.สถานการณ์เยาวชน กับปัญหายาเสพติด เพศ การทำแท้ง 4.การเป็น
พยานชีวิตพระคริสตเจ้าในบริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ 5. ความยากจน กับคำสอนด้านสังคม – โดยทีมงาน YouCat หลัง workshop แต่ละประเทศ
นำผลที่ได้รับไปวางแผนกิจกรรมในระดับประเทศ ซึ่งพระคุณเจ้าวีระได้มาร่วมในการวางแผน และฟังสิ่งที่เยาวชนจะนำไปปฏิบัติเมื่อกลับไปยังสังฆมณฑล โดยส่วน
ใหญ่ให้ความสำคัญกับการให้การอบรมเยาวชนเกี่ยวกับสถานการณ์เยาวชนในปัจจุบัน และขยายงานอภิบาลเยาวชนโดยเริ่มจากพระสงฆ์ที่ต้องออกไปเยี่ยมเยียน
เยาวชน เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการ (need) ของพวกเขา ท้ายสุดของวันเป็นคืนราตรีสัมพันธ์ ซึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1), 2 และ เซ็นทรัลเอเชีย
ได้แบ่งปันความชื่นชมยินดีในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และจบงานด้วยการแสดงของเจ้าภาพ ชุด Finale ซึ่งแสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
อินโดนีเซีย และการขับร้องเพลงจากทีมงานเพื่อขอบคุณทุกคน

วันที่ 6 สิงหาคม 2017 Living and Sharing the Joy of the Gospel เช้าตรู่ของวันนี้ ทุกคนเดินทางไปยัง AIRFORCE CHAMP เพื่อร่วมมิสซาปิดและพิธีปิด
โดยรองประธานาธิบดี และสุลต่านแห่งยอคยาการ์ตา ให้เกียรติมาร่วมพิธีปิดหลังมิสซา จากนั้น ผู้แทนเยาวชนได้อ่านถ้อยแถลงงานเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7 และ
พระสังฆราชได้อ่านสารจากพระสันตะปาปาฟรังซิสถึงเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7

ท้ายที่สุดประธานมิสซา
ประกาศเจ้าภาพงานเยาวชนเอเชียครั้งที่ 8 จะจัดขึ้น ณ ประเทศอินเดียหลังจากปิดงานวันเยาวชนเอเชียแล้ว กลุ่มเยาวชนไทย ได้ไตร่ตรองและแบ่งประสบการณ์ที่ตนเองได้รับจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ ส่วนคุณพ่อสานิตย์ พลมาก
คุณพัชรา ชนวัฒน์ และชนิกานต์ วงศ์ศรีศาสตร์ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม Asian Youth Ministers’ Meeting ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2017 ที่จัดขึ้น
ที่ Pusat Pastoral Sanjava Muntilan, Jawa Tengah, ประเทศอินโดนีเซีย เป็นลำดับต่อไป[CYDNews] [YouthNews2017] [AYD7th2017] [AYD is] [Press release] [Pre Event I] [Pre Event II] [Pre Event III] [Pre Event IV] [Pre Event V]