ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 34  จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม ค.ศ.2017 ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก
จ.ราชบุรี ภายใต้พระวรสาร “พระผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์” (ลก.1:49) หัวข้อ “รับใช้ด้วยใจ
ยินดี” (Joy of the Servant of God)

บรรยากาศการเตรียมค่ายผู้นำเยาวชนฯ เริ่มขึ้นในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม บรรดาผู้นำเยาวชนจากสังฆมณฑลราชบุรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์คำสอนและ
เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนราชบุรีกว่า 35 คน ผนึกกำลังกันเตรียมค่ายพร้อมต้อนรับเพื่อน ๆ เยาวชนจากทั่วประเทศด้วยใจยินดีวันพุธที่ 18 ตุลาคม คุณพ่อธินากร ดำรงอุษาศีล (พ่อแชะ) และพี่ตอจี นำเยาวชนจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ เดินทางมาถึงค่ายฯ ในช่วงเช้าเป็นสังฆมณฑลแรก
จากนั้นสังฆมณฑลอุบลราชธานี และสังฆมณฑล-องค์กรต่าง ๆ ก็เดินทางมาถึงตามลำดับ ทุกคนผ่านขั้นตอนการลงทะเบียน รับแจกเสื้อ ป้ายชื่อ ขวดน้ำ จากนั้น