ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35 รวมถึงงานเฉลิมฉลอง 40 ปีเยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี จึงจัดร่วมกันเป็น “งานชุมนุมเยาวชน
  คาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35” ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 – วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม ค.ศ.2018 ที่ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรีและโรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  ในหัวข้อ “In to the deep” ภายใต้พระวาจา “จงแล่นเรือออกไปที่ลึก และหย่อนอวนลงจับปลาเถิด” (ลก.5:4)   บรรยากาศของค่ายฯ ในปีนี้ ขอเชิญน้อง ๆ into the deep ไปด้วยกัน เริ่มกันที่
  วันแรกของค่ายผู้นำฯ  วันที่ 15 ตุลาคม 2018 เยาวชนทุกคนเริ่มเดินทางเข้าสู่
  การร่วมค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติครั้งที่ 35 ในหัวข้อ into the deep โดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 300 คน จัดที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา  วันที่ 2 ของค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติฯ วันที่ 16 ตุลาคม 2018 ในช่วงเช้าน้อง ๆ เยาวชนได้เรียนคำสอน โดยการออกไปสัมผัสชีวิตและเยี่ยมสถานสงเคราะห์
  ต่างๆ เพื่อที่จะได้เข้าใจคนรอบข้างได้มากยิ่งขึ้น และช่วงบ่ายได้นำประสบการณ์มาไตร่ตรองและสรุปคำสอนด้านสังคม ช่วงค่ำน้อง ๆ เยาวชน ได้ใช้เวลาเพื่อ
  การคืนดีกับพระเจ้าและเฝ้าศีลมหาสนิท  วันที่ 3 ของค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติฯ วันที่ 17 ตุลาคม 2018 วันนี้น้อง ๆ เยาวชน ตื่นแต่เช้าเพื่อออกเดินทางไปร่วมมิสซาเข้าที่วัดแม่พระลูกประคำ สัตหีบ และ
  ฝึกระเบียบวินัยกับทหารนาวิกโยธิน สัตหีบ เข้าฐานกิจกรรมต่างๆ และในช่วงบ่ายพักผ่อน เล่นน้ำทะเลที่หาดเตยงาม ช่วงค่ำน้อง ๆ เยาวชน ได้ทานอาหารเย็นร่วมกัน
  ที่วัด ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคุณพ่อเจ้าวัด สภาภิบาลวัดแม่พระลูกประคำ สัตหีบ  วันที่ 4 งานชุมนุมเยาวชนระดับชาติ วันที่ 18 ตุลาคม 2018 วันนี้เจ้าภาพจัดงานเยาวชนฉลองครบรอบ 40 ปี โดยช่วงเช้ามีพี่มิ่ม คุณเมวรินท์ มาแบ่งปันเรื่อง
  การวางแผนการเงิน และพี่ธัญ คุณอภิญญา หิรัญญะเวช ซึ่งเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปร่วมประชุม ซีน๊อดที่กรุงโรม มาแบ่งปันประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสร้าง
  แรงบันดาลใจที่ดีให้กับน้อง ๆ เยาวชน จากนั้น ในช่วงบ่ายมีการแสดงวัฒนธรรมของสังฆมณฑลและองค์กรต่างๆ ที่ร่วมงาน และช่วงค่ำมีการจัดคอนเสิร์ตให้
  กับเยาวชนทุกคนได้ร่วมสนุกกัน  วัดสุดท้ายของค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติฯ วันที่ 19 ตุลาคม 2018 ช่วงเช้าน้อง ๆ เยาวชนร่วมพิธีมิสซาปิดค่ายโดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราช
  เป็นประธานในพิธี และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมงาน หลังพิธีได้มีการส่งมอบธงค่ายผู้นำฯ ต่อให้กับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป  จบค่ายฯ แล้ว หวังว่า น้อง ๆ เยาวชนจะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นจากตัวเรา และกำลังเกิดผลกลับมายังตัวเรา และเยาวชนรุ่นถัดไป
  น้อง ๆ เยาวชนจะเข้าใจในความต้องการของตัวเรา และมีวินัยในตัวเองก่อนที่จะออกไปช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเป็นรูปธรรม เยาวชนพร้อมที่จะกล้าหาญ กล้าออกไป
  ค้นหา และช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราอย่างแท้จริง พร้อมทั้งตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้คือหน้าที่ ที่พระคริสตเจ้าทรงมอบให้เราทุกคนในการประกาศ
  ข่าวดีด้วยชีวิต