...บอกความรักพระองค์ให้โลกรู้

...เติมรักใหม่  

...25 ปี CYCT