ใครสักคน
การที่เราจะคบหาหรือรู้จักใครสักคน
ไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ควรท่อง ควรจำไว้อยู่เสมอก็คือ “คน”
เป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ อยู่ในตัวมันเอง
...อ่านต่อ...

การให้
การให้นั้น.....ไม่มีคำว่าขาดทุน
เพราะผลตอบรับจากการให้นั้นมักจะถูกคูณด้วยสองเสมอ
...อ่านต่อ...

ความสุขใจที่ได้ให้
ความสุขใจที่เกิดขึ้นจากการให้.....
ย่อมเป็นความสุขใจที่ยิ่งใหญ่
และงดงาม
...อ่านต่อ...

ความเหงาที่ยากจะเข้าใจ
....ใครจะรู้บ้างว่าความเหงา
บางครั้งทำให้เรารู้สึกเจ็บปวด..
แต่บางครั้งก็ทำให้เรามีความสุข
...อ่านต่อ...

คำว่าเพื่อน..............
ความหมายดีจริงนะ....
...อ่านต่อ....

มิตรภาพที่งดงาม
การที่เราได้รู้จักใครสักคน...
…ก่อให้เกิด “มิตรภาพที่งดงาม”
...อ่านต่อ...

ต้นมิตรภาพนั้นปลูกยาก
ถ้าไม่ใส่ปุ๋ย  รดน้ำ พรวนดิน
 ก็จะไม่งอกงาม การทักทายอย่าง
เหมาะสมและสม่ำเสมอ จะทำให้
ต้นมิตรภาพเติบโตและสวยงาม
...อ่านต่อ...

มองด้วยหัวใจ
สิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวัน
เราก็คิดอยู่ว่าเราก็ต้องเห็น
อยู่แบบนั้นต่อไป
ไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้มันสำคัญ
ไม่เคยเห็นแม้แต่ค่า
...อ่านต่อ...

มิตรภาพที่ได้มาง่ายๆ
ที่เริ่มต้นด้วยรอยยิ้ม
เราจะรักษาไว้ให้ยั่งยืน
ยิ้มได้ยาวนานต่อกันได้อย่างไร?
...อ่านต่อ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก

อ่านทั้งหมด