จุดยืน
“จุดยืน ไม่ใช่จุดที่ใครมองเห็นว่า
เราเป็น...แต่...เป็นทุกจุดที่เรารู้ว่า
เราเป็นต่างหาก”
...อ่านต่อ...