จุดยืน
“จุดยืน ไม่ใช่จุดที่ใครมองเห็นว่า
เราเป็น...แต่...เป็นทุกจุดที่เรารู้ว่า
เราเป็นต่างหาก”
...อ่านต่อ...

ตื่นขึ้นมาเลือกได้ 2 ทาง
“เลือกในสิ่งที่เธอคิดว่า
ดีกับตัวเธอที่สุด...ทุกเรื่องได้เสมอ”
...อ่านต่อ....

.ถ้าอยากรู้จักตัวเอง ก็ต้องหัดอยู่กับตัวเอง ...ให้เวลากับตัวเองมาก
ขึ้น หัดเหงาให้เป็น แล้วจะรู้จักตัวเอง
มากขึ้น
...อ่านต่อ...

...เลือกทำในสิ่งที่เป็นสุข กับทำ
อย่างเป็นสุข
...ความสุขมันอาจไม่ไ้ด้
อยู่กับสิ่งที่เธอทำ แต่ความสุข มันอาจ
อยู่กับผลจากสิ่งที่เธอทำ
...อ่านต่อ...

...หยุดการทะเลาะเบาะแว้งด้วย
ความเงียบ
...เงียบ คือ ชนะ
ชนะอารมณ์โกรธ ชนะโทสะของ
ตัวเอง
...อ่านต่อ...

ความสุขมีทุกข์เวลา...
เวลาที่เราเริ่มรู้สึกว่า...ชีวิตไม่สนุก
และแต่ละวันก็ไม่มี....ความสุข
ลองอยู่กับตัวเองแบบเงียบๆ
..อ่านต่อ...

จะรู้ก็ต่อเมื่อ...
จะรู้ว่าโลกนี้…มันกว้างใหญ่ 
ก็ต่อเมื่อเราได้…ออกเดินทาง
จะรู้คุณค่าของอะไร…ในสักอย่าง
 ก็ต่อเมื่อเราได้…เสียมันไป
...อ่านต่อ...

ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า...
ชีวิตเราทุกคนมีคุณค่ามาก
เกินกว่าที่จะใช้อย่าง "ไม่รู้ค่า"
แต่หลายคนก็ใช้ชีวิตแบบลืม
นึกถึงคุณค่าที่ธรรมชาติให้มา
...อ่านต่อ...

ตั้งมั่นและทำจริง...
ถ้าเมื่อใด.......ที่คุณคิดว่า
สิ่งที่คุณทำมันจะล้มเหลว
มันก็จะล้มเหลว.......
นั่นเพราะคุณคิดตั้งแต่เริ่มต้น
...อ่านต่อ...

มนุษย์...
การจะวัดความเป็นคนที่แท้
จากใครก็ตามนั้น
เราจะไม่ดูว่าเขาเป็นอย่างไร
ในสภาวะที่สุขสบาย
...อ่านต่อ...

ลดบางอย่าง...เพื่อเพิ่มบางสิ่ง
หากลดบางอย่างให้น้อยลง
คุณจะได้บางสิ่งมากขึ้น
...อ่านต่อ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก

อ่านทั้งหมด