สัมมนาจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานเยาวชน 2014

Thumbnail Image Table
Seminar2014-01.JPG
27/5/2557 19:13:46

Size (KB)  :  2,162 KB
Seminar2014-02.JPG
27/5/2557 19:14:06

Size (KB)  :  2,113 KB
Seminar2014-03.JPG
27/5/2557 19:16:14

Size (KB)  :  2,112 KB
Seminar2014-04.JPG
27/5/2557 19:23:08

Size (KB)  :  2,159 KB
Seminar2014-05.JPG
27/5/2557 19:27:00

Size (KB)  :  2,151 KB
Seminar2014-06.JPG
27/5/2557 19:33:08

Size (KB)  :  2,083 KB
Seminar2014-07.JPG
27/5/2557 19:33:54

Size (KB)  :  2,113 KB
Seminar2014-08.JPG
27/5/2557 19:35:34

Size (KB)  :  2,150 KB
Seminar2014-09.JPG
27/5/2557 19:39:12

Size (KB)  :  2,159 KB
Seminar2014-10.JPG
27/5/2557 19:40:48

Size (KB)  :  2,136 KB
Seminar2014-11.JPG
27/5/2557 19:42:56

Size (KB)  :  2,138 KB
Seminar2014-12.JPG
27/5/2557 19:55:04

Size (KB)  :  2,054 KB