สัมมนาจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานเยาวชน 2014

Thumbnail Image Table
Seminar2014-13.JPG
27/5/2557 19:57:02

Size (KB)  :  2,114 KB
Seminar2014-14.JPG
27/5/2557 19:58:50

Size (KB)  :  2,096 KB
Seminar2014-15.JPG
27/5/2557 20:03:58

Size (KB)  :  2,176 KB
Seminar2014-16.JPG
27/5/2557 20:04:34

Size (KB)  :  2,140 KB
Seminar2014-17.JPG
27/5/2557 20:04:38

Size (KB)  :  2,129 KB
Seminar2014-18.JPG
27/5/2557 20:04:48

Size (KB)  :  2,174 KB
Seminar2014-19.JPG
27/5/2557 20:05:14

Size (KB)  :  2,170 KB
Seminar2014-20.JPG
27/5/2557 20:06:44

Size (KB)  :  2,141 KB
Seminar2014-21.JPG
27/5/2557 20:07:00

Size (KB)  :  2,134 KB
Seminar2014-22.JPG
27/5/2557 20:09:54

Size (KB)  :  2,180 KB
Seminar2014-23.JPG
27/5/2557 20:10:20

Size (KB)  :  2,139 KB
Seminar2014-24.JPG
27/5/2557 20:14:16

Size (KB)  :  2,184 KB