สัมมนาจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานเยาวชน 2014

Thumbnail Image Table
Seminar2014-25.JPG
27/5/2557 20:20:48

Size (KB)  :  2,162 KB
Seminar2014-26.JPG
27/5/2557 22:47:28

Size (KB)  :  2,143 KB
Seminar2014-27.JPG
27/5/2557 22:48:06

Size (KB)  :  2,091 KB
Seminar2014-28.JPG
27/5/2557 22:50:06

Size (KB)  :  2,167 KB
Seminar2014-29.JPG
27/5/2557 23:57:58

Size (KB)  :  2,078 KB
Seminar2014-30.JPG
27/5/2557 23:58:30

Size (KB)  :  2,017 KB
Seminar2014-31.JPG
27/5/2557 23:58:44

Size (KB)  :  2,145 KB
Seminar2014-32.JPG
27/5/2557 19:13:40

Size (KB)  :  2,119 KB
Seminar2014-33.JPG
28/5/2557 9:34:52

Size (KB)  :  2,070 KB
Seminar2014-34.JPG
28/5/2557 9:39:18

Size (KB)  :  2,106 KB
Seminar2014-35.JPG
28/5/2557 9:56:36

Size (KB)  :  2,163 KB
Seminar2014-36.JPG
28/5/2557 9:58:58

Size (KB)  :  2,115 KB