สัมมนาจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานเยาวชน 2014

Thumbnail Image Table
Seminar2014-37.JPG
28/5/2557 11:23:24

Size (KB)  :  1,984 KB
Seminar2014-38.JPG
28/5/2557 11:23:32

Size (KB)  :  2,145 KB
Seminar2014-39.JPG
28/5/2557 11:27:02

Size (KB)  :  2,150 KB
Seminar2014-40.JPG
28/5/2557 11:28:46

Size (KB)  :  2,124 KB
Seminar2014-41.JPG
28/5/2557 13:21:04

Size (KB)  :  2,104 KB
Seminar2014-42.JPG
28/5/2557 13:51:06

Size (KB)  :  1,981 KB
Seminar2014-43.JPG
28/5/2557 13:51:16

Size (KB)  :  2,118 KB
Seminar2014-44.JPG
28/5/2557 15:07:34

Size (KB)  :  2,143 KB
Seminar2014-45.JPG
28/5/2557 17:36:20

Size (KB)  :  2,126 KB
Seminar2014-46.JPG
28/5/2557 17:38:00

Size (KB)  :  1,866 KB
Seminar2014-47.JPG
28/5/2557 17:39:22

Size (KB)  :  2,154 KB
Seminar2014-48.JPG
28/5/2557 18:00:48

Size (KB)  :  2,059 KB