สัมมนาพิธีกรรมระดับชาติ "เยาวชนกับพิธีกรรม"

Thumbnail Image Table
Youthliturgy2014-001.JPG
2/3/2558 14:24:30

Size (KB)  :  61 KB
Youthliturgy2014-002.JPG
2/3/2558 14:24:31

Size (KB)  :  109 KB
Youthliturgy2014-003.JPG
2/3/2558 14:24:31

Size (KB)  :  86 KB
Youthliturgy2014-004.JPG
2/3/2558 14:24:32

Size (KB)  :  102 KB
Youthliturgy2014-005.JPG
2/3/2558 14:24:32

Size (KB)  :  81 KB
Youthliturgy2014-006.JPG
2/3/2558 14:24:33

Size (KB)  :  111 KB
Youthliturgy2014-007.JPG
2/3/2558 14:24:33

Size (KB)  :  124 KB
Youthliturgy2014-008.JPG
2/3/2558 14:24:33

Size (KB)  :  100 KB
Youthliturgy2014-009.JPG
2/3/2558 14:24:34

Size (KB)  :  99 KB
Youthliturgy2014-010.JPG
2/3/2558 14:24:35

Size (KB)  :  88 KB
Youthliturgy2014-011.JPG
2/3/2558 14:24:35

Size (KB)  :  100 KB
Youthliturgy2014-012.JPG
2/3/2558 14:24:36

Size (KB)  :  119 KB
Youthliturgy2014-013.JPG
2/3/2558 14:24:36

Size (KB)  :  114 KB
Youthliturgy2014-014.JPG
2/3/2558 14:24:37

Size (KB)  :  99 KB
Youthliturgy2014-015.JPG
2/3/2558 14:24:38

Size (KB)  :  112 KB
Youthliturgy2014-016.JPG
2/3/2558 14:24:38

Size (KB)  :  80 KB