การเข้าเงียบ แบบเทเซ่ ที่ประเทศกัมพูชา 3-7 มีนาคม 2015

Thumbnail Image Table
Taize Cambodia Web (001).JPG
3/3/2558 15:59:52

Size (KB)  :  4,069 KB
Taize Cambodia Web (002).JPG
3/3/2558 16:00:18

Size (KB)  :  4,029 KB
Taize Cambodia Web (003).JPG
3/3/2558 16:07:12

Size (KB)  :  4,070 KB
Taize Cambodia Web (004).JPG
3/3/2558 16:20:36

Size (KB)  :  4,168 KB
Taize Cambodia Web (005).JPG
3/3/2558 16:43:52

Size (KB)  :  4,075 KB
Taize Cambodia Web (006).JPG
3/3/2558 17:15:30

Size (KB)  :  4,029 KB
Taize Cambodia Web (007).JPG
30/3/2558 15:20:49

Size (KB)  :  3,818 KB
Taize Cambodia Web (008).JPG
3/3/2558 19:00:56

Size (KB)  :  4,113 KB
Taize Cambodia Web (009).JPG
3/3/2558 19:18:36

Size (KB)  :  4,045 KB
Taize Cambodia Web (010).JPG
3/3/2558 19:20:34

Size (KB)  :  4,100 KB
Taize Cambodia Web (011).JPG
3/3/2558 19:20:40

Size (KB)  :  4,129 KB
Taize Cambodia Web (012).JPG
3/3/2558 19:31:52

Size (KB)  :  4,049 KB
Taize Cambodia Web (013).JPG
3/3/2558 19:32:42

Size (KB)  :  4,048 KB
Taize Cambodia Web (014).JPG
3/3/2558 19:33:50

Size (KB)  :  4,041 KB
Taize Cambodia Web (015).JPG
3/3/2558 19:54:04

Size (KB)  :  1,988 KB
Taize Cambodia Web (016).JPG
3/3/2558 19:54:34

Size (KB)  :  2,010 KB