งานฝึกปฏิบัติ "งานอภิบาลเด็กและเยาวชน" นักศึกษาแสงธรรมชั้นปีที่ 2 - 2016

Thumbnail Image Table
Practicum2016_01.JPG
9/3/2559 7:28:06

Size (KB)  :  6,686 KB
Practicum2016_02.JPG
9/3/2559 7:28:22

Size (KB)  :  6,874 KB
Practicum2016_05.JPG
9/3/2559 7:31:21

Size (KB)  :  7,119 KB
Practicum2016_06.jpg
9/3/2559 14:30:13

Size (KB)  :  166 KB
Practicum2016_07.jpg
9/3/2559 14:30:20

Size (KB)  :  173 KB
Practicum2016_08.jpg
9/3/2559 14:30:27

Size (KB)  :  152 KB
Practicum2016_09.jpg
9/3/2559 14:30:33

Size (KB)  :  151 KB
Practicum2016_10.jpg
9/3/2559 14:30:50

Size (KB)  :  165 KB
Practicum2016_11.jpg
9/3/2559 14:30:55

Size (KB)  :  153 KB
Practicum2016_12.jpg
9/3/2559 14:31:01

Size (KB)  :  72 KB
Practicum2016_13.jpg
9/3/2559 14:31:47

Size (KB)  :  153 KB
Practicum2016_14.jpg
9/3/2559 14:32:09

Size (KB)  :  179 KB
Practicum2016_15.jpg
9/3/2559 14:32:20

Size (KB)  :  162 KB
Practicum2016_16.jpg
9/3/2559 14:33:21

Size (KB)  :  155 KB
Practicum2016_17.jpg
9/3/2559 14:33:34

Size (KB)  :  82 KB
Practicum2016_18.jpg
9/3/2559 14:33:39

Size (KB)  :  68 KB