อบรมเตรียมผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมงานเยาวชนโลกครั้งที่ 31

Thumbnail Image Table
เตรียม WYD31_0001.jpg
29/4/2559 16:40:31

Size (KB)  :  1,544 KB
เตรียม WYD31_0002.jpg
29/4/2559 16:40:32

Size (KB)  :  1,526 KB
เตรียม WYD31_0003.jpg
29/4/2559 16:40:34

Size (KB)  :  1,466 KB
เตรียม WYD31_0004.jpg
29/4/2559 16:40:36

Size (KB)  :  1,336 KB
เตรียม WYD31_0005.jpg
29/4/2559 16:40:40

Size (KB)  :  1,283 KB
เตรียม WYD31_0006.jpg
29/4/2559 16:40:42

Size (KB)  :  1,048 KB
เตรียม WYD31_0007.jpg
29/4/2559 16:42:01

Size (KB)  :  1,107 KB
เตรียม WYD31_0008.jpg
29/4/2559 16:42:12

Size (KB)  :  1,369 KB
เตรียม WYD31_0009.jpg
29/4/2559 16:42:47

Size (KB)  :  1,681 KB
เตรียม WYD31_0010.jpg
29/4/2559 16:45:09

Size (KB)  :  1,190 KB
เตรียม WYD31_0011.jpg
3/5/2559 14:53:33

Size (KB)  :  103 KB
เตรียม WYD31_0012.jpg
3/5/2559 14:53:41

Size (KB)  :  85 KB
เตรียม WYD31_0013.jpg
3/5/2559 14:53:46

Size (KB)  :  65 KB
เตรียม WYD31_0014.jpg
3/5/2559 14:53:49

Size (KB)  :  82 KB
เตรียม WYD31_0015.jpg
3/5/2559 14:53:52

Size (KB)  :  72 KB
เตรียม WYD31_0016.jpg
3/5/2559 14:53:54

Size (KB)  :  64 KB