สัมมนาจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานเยาวชน 2017

Thumbnail Image Table
Seminar-2017_01.jpg
23/5/2560 14:27:34

Size (KB)  :  134 KB
Seminar-2017_02.jpg
23/5/2560 14:27:45

Size (KB)  :  178 KB
Seminar-2017_03.jpg
23/5/2560 14:27:50

Size (KB)  :  143 KB
Seminar-2017_04.jpg
23/5/2560 14:27:53

Size (KB)  :  196 KB
Seminar-2017_05.jpg
23/5/2560 14:27:57

Size (KB)  :  180 KB
Seminar-2017_06.jpg
23/5/2560 14:28:02

Size (KB)  :  206 KB
Seminar-2017_07.jpg
23/5/2560 14:28:08

Size (KB)  :  230 KB
Seminar-2017_08.jpg
23/5/2560 14:28:13

Size (KB)  :  205 KB
Seminar-2017_09.jpg
23/5/2560 14:28:18

Size (KB)  :  214 KB
Seminar-2017_10.jpg
23/5/2560 14:28:22

Size (KB)  :  232 KB
Seminar-2017_11.jpg
23/5/2560 14:28:27

Size (KB)  :  213 KB
Seminar-2017_12.jpg
23/5/2560 14:28:32

Size (KB)  :  216 KB
Seminar-2017_13.jpg
23/5/2560 14:28:36

Size (KB)  :  224 KB
Seminar-2017_14.jpg
23/5/2560 14:28:41

Size (KB)  :  266 KB
Seminar-2017_15.jpg
23/5/2560 14:28:48

Size (KB)  :  228 KB
Seminar-2017_16.jpg
23/5/2560 14:30:01

Size (KB)  :  244 KB